MaaeluGIS kaardirakenduse kirjeldus

Maaelu GIS kaardirakendus on koond kaardikihtidest ja aluskaartidest, mis võiks abiks olla kestliku maakasutuse ja ökohüvede tarbimise planeerimisel või hindamisel. Kaardirakendus sisaldab praktilist infot eelkõige mesinikele ja põllumehele. Kiiret ülevaadet andval kujul on võimalik saada infot kasvatavatest põllukultuuridest (PRIA), looduslähedastest avakooslustest (KAUR, EELIS) ning metsade olemusest ja seal toimunud muutustest (Maa-ameti LiDAR ja KAUR metsaregiser). Maastiku olemust mõtestamiseks ja keskkonnaolude mõistmiseks on kaardirakenduse aluskaardikihtide valikus mullastiku kaardid, ajaloolised kaardid, fotokaardid, aerofotod ning ka värskeimad Sentinel 2 satelliitpildid (ESThub, Satiladu) koos valevärvi tuletistega.
Kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Tartu Ülikooli (projekt EFFECT, PRG1223) koostööna ning kohandatud mitmete mesinike ja põllumeeste kommentaaride põhjal.

ID: eelis_sood

Nimi
Eesti sood (EELIS)
Metaandmed
Kiht sisaldab kõiki teadaolevaid täielikult või osaliselt sootaimkonnaga (Paal 1997: 3. taimkond) kaetud alasid Eestis. Kaardikiht on valminud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi poolt rahastatud projekti EE0045 "Estonian Mires Inventory for maintaining biodiversity" raames. Andmekihi koostaja: Eestimaa Looduse Fond (ELF).Andmekihi hoidja: Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS).Andmed viimati uuendatud: 17. juuni 2021.Andmed @ CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Name
Estonian bogs (EELIS).
Metadata
The layer contains all known areas in Estonia that are fully or partially covered by peatland vegetation (Taimkond 3 according to Paal 1997). The map layer was created as part of the project EE0045 "Estonian Mires Inventory for maintaining biodiversity," funded by the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Norwegian Financial Mechanism. The data layer was compiled by the Estonian Fund for Nature (Eestimaa Looduse Fond - ELF), and it is maintained by the Estonian Nature Information System (Eesti Looduse Infosüsteem - EELIS). The data was last updated on June 17, 2021. The data is licensed under CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
copyright
EELIS(Eesti Looduse Infosüsteem): Keskkonnaagentuur
WFS URL
WMS URL


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse