Maaparandussüsteemide kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakenduses kuvatakse Maaparandussüsteemide registris registreeritud maaparandusehitised - riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud, eesvoolud, kollektoreesvoolud, reguleeriv võrk.

Maaparandussüsteemide registri (edaspidi register) pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate maaparandusehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.

Registri pidamine toimub vastavalt maaparandusseadusele, avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja maaparandussüsteemide registri asutamise ja registri pidamise põhimäärusele ning muudele õigusaktidele.

ID: MPS_MPY

Nimi
Maaparandusühistu (KPOIS)
Metaandmed
Maaparandusühistu on maaparandushoiutööde ühiseks korraldamiseks (edaspidi ühishoid) asutatav eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmed on ühe või mitme tervikliku maaparandussüsteemi omanikud.
Name
Land improvement associaton (KPOIS)
Metadata
‘Land improvement association’ means a legal person in private law which is founded in order to jointly undertake management work (hereinafter, ‘joint management work’) and whose members are the owners of one or several complete land improvement systems.
copyright
Katastri arendusosakond
WFS URL
Avalik WFS URL puudub
WMS URL

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 18.07.2023 10:57
Tagasi algusesse