Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduse kirjeldus

Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduses kuvatakse infot andmekogusse kantud geodeetiliste punktide kohta.
Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrusega nr 164 "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus".

ID: FUUMAAKATE_82

Nimi
Maakatte kõrgusmudel
Metaandmed
Maakatte kõrgusmudel (DSM) näitab maapinnale lisaks taimkatte, hoonete ja muude inimtekkeliste objektide kõrgusi maapinnast.
Name
Digital surface model
Metadata
Digital surface model
WFS URL
Avalik WFS URL puudub
WMS URL
WMS URL


Viimati muudetud: 17.07.2023 15:28
Tagasi algusesse