Karuputke levialade kaardirakenduse kirjeldus

Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös valminud kaardirakenduses kuvatakse karuputke kolooniate tõrjumise töid.

Karuputke tõrjet on läbi viidud alates 2005. aastast ja selle aluseks oli "Karuputke (Heracleum) võõrliikide levikuandmetel põhinev pikaajaline tõrjestrateegia aastateks 2005-2010". Selle põhjal koostati "Karuputke (Heracleum) võõrliikide ohjamiskava", mille keskkonnaminister kinnitas 11. veebruaril 2010 ja mis oli 2010. aastal aluseks Euroopa Regionaalarengu Fondist raha küsimisel. Ohjamiskava annab ülevaate liikide bioloogiast, levikust ja erinevatest tõrjemeetoditest.

1. veebruaril kinnitas keskkonnaminister uue ohjamiskava (2011-2015). Sarnaselt eelmise ohjamiskavaga annab see ülevaate karuputke võõrliikide bioloogiast, levikust, erinevatest tõrjemeetoditest ja senistest tulemustest.

Keskkonnaameti veebilehel on võimalik lugeda karuputke tõrjumisest lähemalt.

ID: FUUKAT101x2

Nimi
Registreeritud KÜ
Metaandmed
Kaardikiht annab kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud katastriüksuste üldandmete kohta. Katastripiirid kaardirakenduses on informatiivsed!
Name
Registered parcel
Metadata
The map layer provides the most up-to-date status of the cadastral units registered in the land cadastre. Cadastral boundaries in the map application are informative!
WFS URL
Avalik WFS URL puudub
WMS URL

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:55
Tagasi algusesse