MaaeluGIS kaardirakenduse kirjeldus

Maaelu GIS kaardirakendus on koond kaardikihtidest ja aluskaartidest, mis võiks abiks olla kestliku maakasutuse ja ökohüvede tarbimise planeerimisel või hindamisel. Kaardirakendus sisaldab praktilist infot eelkõige mesinikele ja põllumehele. Kiiret ülevaadet andval kujul on võimalik saada infot kasvatavatest põllukultuuridest (PRIA), looduslähedastest avakooslustest (KAUR, EELIS) ning metsade olemusest ja seal toimunud muutustest (Maa-ameti LiDAR ja KAUR metsaregiser). Maastiku olemust mõtestamiseks ja keskkonnaolude mõistmiseks on kaardirakenduse aluskaardikihtide valikus mullastiku kaardid, ajaloolised kaardid, fotokaardid, aerofotod ning ka värskeimad Sentinel 2 satelliitpildid (ESThub, Satiladu) koos valevärvi tuletistega.
Kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Tartu Ülikooli (projekt EFFECT, PRG1223) koostööna ning kohandatud mitmete mesinike ja põllumeeste kommentaaride põhjal.

ID: FMA_RMK_UUENDUS

Nimi
Uuendusraied
Metaandmed
Uuendusraie
Langil olevad puud raiutakse ühel aastal (lageraie) või mitme järguga pikema perioodi jooksul (turberaie). Kõik raiesmikud uuendatakse.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
Name
Regeneration cutting
Metadata
Regeneration cutting
Trees in the cutting area shall be cut in one year (clear cutting) or gradually within several periods (shelterwood cutting). All cutting areas shall be renewed.
*** The forest grows at its own rhythm, due to which all works might not happen at the time or in the form planned. Some works might be cancelled or added because of weather, natural damage, forest damage and changes in planning.
WFS URL
Avalik WFS URL puudub
WMS URL
Avalik WMS URL puudub


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse