MaaeluGIS kaardirakenduse kirjeldus

Maaelu GIS kaardirakendus on koond kaardikihtidest ja aluskaartidest, mis võiks abiks olla kestliku maakasutuse ja ökohüvede tarbimise planeerimisel või hindamisel. Kaardirakendus sisaldab praktilist infot eelkõige mesinikele ja põllumehele. Kiiret ülevaadet andval kujul on võimalik saada infot kasvatavatest põllukultuuridest (PRIA), looduslähedastest avakooslustest (KAUR, EELIS) ning metsade olemusest ja seal toimunud muutustest (Maa-ameti LiDAR ja KAUR metsaregiser). Maastiku olemust mõtestamiseks ja keskkonnaolude mõistmiseks on kaardirakenduse aluskaardikihtide valikus mullastiku kaardid, ajaloolised kaardid, fotokaardid, aerofotod ning ka värskeimad Sentinel 2 satelliitpildid (ESThub, Satiladu) koos valevärvi tuletistega.
Kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Tartu Ülikooli (projekt EFFECT, PRG1223) koostööna ning kohandatud mitmete mesinike ja põllumeeste kommentaaride põhjal.

ID: FMA_RMK_HARVENDUS

Nimi
Harvendusraied
Metaandmed
Harvendusraied
Puudele luuakse paremad kasvutingimused ja eemaldatakse kasvus alla jäävad ning hukkuvad ja kahjustatud puud.
*** Mets kasvab omas rütmis, mistõttu kõik tööd ei pruugi toimuda planeeritud ajal või kujul. Mõned tööd võivad ära jääda või lisanduda nii ilmastikust tingitud põhjustel, looduskahjude, metsakahjustuste kui ka planeeringu muudatuste tõttu.
Name
Thinning
Metadata
Thinning
The trees are given better growth conditions and trees that grow slowly and die, as well as damaged trees, shall be removed.
*** The forest grows at its own rhythm, due to which all works might not happen at the time or in the form planned. Some works might be cancelled or added because of weather, natural damage, forest damage and changes in planning.
WFS URL
Avalik WFS URL puudub
WMS URL
Avalik WMS URL puudub


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse