Pärandkultuuri kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakendus on valminud koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Keskkonnateabe Keskusega. Kaardirakenduses kuvatakse pärandkultuuri objekte ning nendega seotud infot.

Aastatel 2005-2007 on INTERREG IIIa programmis projektide "Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja rakendamine" ning "Metsandusliku pärandkultuuri tähtsustamine loodusturismis" raames maastikust ülesotsitud, kirjeldatud ja maaomanikke ning omavalitsusi teavitatud nende maadel olevatest kultuuriväärtustest hetkel neljas maakonnas - Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaal.

Aastatel 2009-2010 on Eesti-Läti programmis projekti "Pärandkultuuri väärtused ühise keskkonna- ja kultuuriruumi osaks" jätkunud tööd Põlva-, Tartu-, Valga- ning Võrumaal.

Aastatel 2009-2011 on INTERREG IVa programmis projekti "Metsanduslik pärandkultuur - ühise kultuuriruumi avardaja" raames kaardistatud pärandkultuur järgmistes maakondades: Hiiu, Saare, Pärnu, Viljandi, Ida-Viru ning Lääne-Viru.

Kõigi projektide juhtpartner on olnud Riigimetsa Majandamise Keskus.

ID: FMA_PARANDOBJ_WFS

Nimi
Pärandkultuuri objektid
Metaandmed
Pärandkultuuri all mõistetakse antud andmebaasi tähenduses eelmiste põlvkondade poolt pärandunud inimtekkelisi objekte maastikus, mis omavad mingit pärimuslikku taustateavet ja kultuurilist väärtust eeskätt kohalikule kogukonnale. Pärandkultuuri objektid ei ole riikliku kaitse all, nende säilimine on eeskätt maaomanike endi kätes. Hoida saab seda, millest teatakse ja mida väärtustatakse. Pärandkultuuri objektide asukohast teavitamine ja teadaoleva taustainfo jagamine on pärandkultuuri kaardirakenduse peamine eesmärk.
Name
Objects of Cultural Heritage
Metadata
In this database 'heritage culture' is defined as man-made objects in the landscape that have been inherited from the previous generations. These objects are often connected to the folklore and tradition and possess cultural value especially for the local community. The objects of heritage culture are not protected by laws, their preservation is in the hands of the landowners. Sharing knowledge about the location of heritage culture objects and their background information is the main purpose of the cultural heritage map application.
copyright
RMK
WFS URL
WMS URL

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 18.07.2023 11:03
Tagasi algusesse