Maaparandussüsteemide kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakenduses kuvatakse Maaparandussüsteemide registris registreeritud maaparandusehitised - riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud, eesvoolud, kollektoreesvoolud, reguleeriv võrk.

Maaparandussüsteemide registri (edaspidi register) pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate maaparandusehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.

Registri pidamine toimub vastavalt maaparandusseadusele, avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja maaparandussüsteemide registri asutamise ja registri pidamise põhimäärusele ning muudele õigusaktidele.

ID: FMA_MPS_RPYEV

Nimi
Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud
Metaandmed
Ühiseesvool, mille korrashoiu tagab riik on eesvool, mille veeseisust või toruveejuhtme läbilaskevõimest sõltub mitme omaniku kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.
Name
State managed jointly used recipients
Metadata
State managed joint reciepient is an artificial recipient on whose water level or on whose water pipe's water flow capacity the proper functioning of a land improvement system located on the registered immovables of several owners depends.
copyright
Põllumajandus- ja Toiduamet
WFS URL
WMS URL

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 18.07.2023 10:57
Tagasi algusesse