Maaparandussüsteemide kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakenduses kuvatakse Maaparandussüsteemide registris registreeritud maaparandusehitised - riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud, eesvoolud, kollektoreesvoolud, reguleeriv võrk.

Maaparandussüsteemide registri (edaspidi register) pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate maaparandusehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.

Registri pidamine toimub vastavalt maaparandusseadusele, avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja maaparandussüsteemide registri asutamise ja registri pidamise põhimäärusele ning muudele õigusaktidele.

ID: FMA_MPS_MP

Nimi
Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk
Metaandmed
Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk on eelkõige maatulundusmaal paiknev veejuhe või veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmiseks või vee jaotamiseks või ühine võrk nii liigvee vastuvõtmiseks kui ka vee jaotamiseks (veerežiimi kahepoolse reguleerimise võrk).
Name
The regulating network of a land improvement system
Metadata
Regulating network of a land improvement system means, primarily, a water conduit or a network of water conduits that are located on agricultural or forestry land and that serve to receive excess water or to distribute water, or a joint-use network for both receiving excess water and for distributing water (network for the two-way regulation of water regime).
copyright
Põllumajandus- ja Toiduamet
WFS URL
WMS URL

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 18.07.2023 10:57
Tagasi algusesse