1:400 000 geoloogilised kaardid rakenduse kirjeldus

Geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000 katavad terve riigi territooriumi.

Teemad on:

  • pinnakate
  • aluspõhi
  • aluskord
  • hüdrogeoloogia
  • põhjavee kaitstus

Kaartide autoriks on 2017. a lõpus likvideeritud OÜ Eesti Geoloogiakeskus.

Grupis Geoloogiafondi aruanded kuvatakse Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi avalikust WFS teenusest pärit alasid neljal kihil.

ID: FMAPKK06

Nimi
Pinnakatte settetüübid (400k)
Metaandmed
Kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte geneetilised settetüübid. Tehnogeensed setted: täitepinnas, aheraine; Soosetted: turvas; Jõesetted: veeristik, kruus, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, muda; Järvesetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel, järvelubi; Meresetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel; Tuulesetted: liiv; Glatsiofluviaalsed (liustikujõelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jääjärvelised setted: klibu, möll, saviliiv, liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rähk; Õhukese pinnakattega ala: pinnakatte paksus on < 1m.
Name
Quaternary sediment types (400k)
Metadata
Genetic sediment types deposited during the Quaternary period. Technogenic deposits; Peat deposits; Alluvial deposits; Lacustrine deposits; Marine deposits; Aeolian deposits; Glaciofluvial deposits; Glaciolacustrine deposits; Till; Area of thin Quaternary cover (< 1 m).
copyright
Eesti Geoloogiateenistus. OÜ Eesti Geoloogiakeskus
WFS URL
WMS URL

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

1:400 000 geoloogilised kaardid kaardirakenduse kasutusjuhend ( 2.6 MB, 17.05.2021 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:57
Tagasi algusesse