1:400 000 geoloogilised kaardid rakenduse kirjeldus

Geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000 katavad terve riigi territooriumi.

Teemad on:

  • pinnakate
  • aluspõhi
  • aluskord
  • hüdrogeoloogia
  • põhjavee kaitstus

Kaartide autoriks on 2017. a lõpus likvideeritud OÜ Eesti Geoloogiakeskus.

Grupis Geoloogiafondi aruanded kuvatakse Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi avalikust WFS teenusest pärit alasid neljal kihil.

ID: FMAGHGVKD400k

Nimi
Põhjaveekihid ja -kompleksid (400k)
Metaandmed
Iseloomustatakse aluspõhjakivimite kollektoromadusi ja veeandvust. Kujutatakse alasid, kus karbonaatsete kivimite veekompleksi veeandvus on 0,1-5,0+ l/s*m; alasid, kus liivakivi/aleuroliidi veekompleksi veeandvus on 0,1-2,0+ l/s*m; olulise põhjaveevaruta veekihtide levikualasid, kus veeandvus on alla 0,1 l/s*m; veepidemeid, kus setete/kivimite transversaalne filtratsioonimoodul on alla 0,01 m/d.
Name
Bedrock aquifers (400k)
Metadata
Description of the bedrock aquifers and aquitards according to groundwater yield.
copyright
Eesti Geoloogiateenistus. OÜ Eesti Geoloogiakeskus
WFS URL
WMS URL

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

1:400 000 geoloogilised kaardid kaardirakenduse kasutusjuhend ( 2.6 MB, 17.05.2021 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:57
Tagasi algusesse