Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduse kirjeldus

Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduses kuvatakse infot andmekogusse kantud geodeetiliste punktide kohta.
Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrusega nr 164 "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus".

ID: FMAGDP12_19

Nimi
Gravimeetriline võrk
Metaandmed
Gravimeetriline võrk tagab Eesti territooriumil täpsed ja ühtsel tasemel raskuskiirenduse väärtused gravimeetrilistel punktidel.
Name
Gravimetric network
Metadata
The gravimetric network insures accurate and similar quality gravity acceleration values for the gravimetric points on the Estonian territory
copyright
Geodeesia osakond
WFS URL
WMS URL


Viimati muudetud: 17.07.2023 15:28
Tagasi algusesse