Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduse kirjeldus

Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakenduses kuvatakse infot andmekogusse kantud geodeetiliste punktide kohta.
Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrusega nr 164 "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus".

ID: FMAGDP07_19

Nimi
Kohalik geodeetiline võrk
Metaandmed
Kohalik geodeetiline võrk täiendab ja tihendab riiklikku geodeetilist võrku asulate territooriumil.
Name
Regional geodetic network
Metadata
The regional geodetic network supplements and densifies the national geodetic network in urban areas
copyright
Geodeesia osakond
WFS URL
WMS URL


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:57
Tagasi algusesse