1:400 000 geoloogilised kaardid rakenduse kirjeldus

Geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000 katavad terve riigi territooriumi.

Teemad on:

  • pinnakate
  • aluspõhi
  • aluskord
  • hüdrogeoloogia
  • põhjavee kaitstus

Kaartide autoriks on 2017. a lõpus likvideeritud OÜ Eesti Geoloogiakeskus.

Grupis Geoloogiafondi aruanded kuvatakse Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi avalikust WFS teenusest pärit alasid neljal kihil.

ID: FMAGAPVKAIT06

Nimi
Põhjavee kaitstuse hinnang (400k)
Metaandmed
Põhjavee kaitstuse kaardikihil antakse hinnang maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikule kaitstusele maapinnalt lähtuva reostuse suhtes. Saab vaadelda ka nähtusi, mille alusel on põhjavee kaitstuse klassid määratud. NB! Tegemist on pinnakatte ja hüdrogeoloogia teemakaartidel põhineva tuletisega, kus hinnangu täpsus sõltub puuraukude jt uuringupunktide varieeruvast tihedusest. Kui huvipakkuvale alale on koostatud 1:50 000 mõõtkavas põhjavee kaitstuse kaart, siis tuleks kindlasti eelistada täpsemat 1:50 000 versiooni. 1:400 000 mõõtkavas kaart koostati aastal 2001, seda pole hiljem uuendatud.
Name
Groundwater vulnerability estimation (400k)
Metadata
Estimation of the potential contamination risk (originated from the ground surface) against the first bedrock aquifer from the ground surface. NB! It is a derivation based on the other thematic maps (Quaternary deposits, Hydrogeology). The accuracy of the estimation depends on the variable density of the boreholes and other survey points. If the area has been covered with the 1:50 000 groundwater vulnerability map, definitely the more accurate 1:50 000 version should be preferred. Map at the scale of 1:400 000 was compiled in 2001, it has not been updated since then.
copyright
Eesti Geoloogiateenistus. OÜ Eesti Geoloogiakeskus
WFS URL
WMS URL

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

1:400 000 geoloogilised kaardid kaardirakenduse kasutusjuhend ( 2.6 MB, 17.05.2021 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:57
Tagasi algusesse