Maaparandussüsteemide kaardirakenduse kirjeldus

Kaardirakenduses kuvatakse Maaparandussüsteemide registris registreeritud maaparandusehitised - riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud, eesvoolud, kollektoreesvoolud, reguleeriv võrk.

Maaparandussüsteemide registri (edaspidi register) pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate maaparandusehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.

Registri pidamine toimub vastavalt maaparandusseadusele, avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele ja maaparandussüsteemide registri asutamise ja registri pidamise põhimäärusele ning muudele õigusaktidele.

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 21 kihti.
Loetelu Maaparandussüsteemid kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandussüsteemide eesvoolud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu alad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Maaparandussüsteemid (endised/kehtetud objektid) Ava kiht
Maaparandusühistute tegevuspiirkonnad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Mõõdistustingimused

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mõõdistustingimuse tunnus Ava kiht
Kõrgussüsteemi üleminekumudel Ava kiht
Samakõrgus- ja sügavusjooned Ava kiht
Maakatte kõrgusmudel Ava kiht
Kaldesuund Ava kiht
Nõlvakalle 5-10% Ava kiht
Nõlvakalle üle 10% Ava kiht
Põllumassiiv Ava kiht

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse