Maainfo kaardirakenduse kirjeldus

Maainfo kaardirakendus sisaldab tavakasutaja jaoks kõige vajalikumaid kaardikihte.

Kaardirakenduse koosseisu kuuluvad:

 • registreeritud katastriüksed,
 • maa hinna- ja viljakustsoonid,
 • kõrgusandmed (2,5 m vahega samakõrgusjooned ja kõrguspunktid, samasügavusjooned ja sügavuspunktid),
 • kaardilehtede jaotus (1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, UTM5km),
 • haldus-ja asustuspiirid.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Hinna-ja viljakustsoonid Kinnisvara hindamise osakond
665 0623, 665 0622
Allalaetav: HV tsoonid
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: alus, fotokaart, ajalooline, alus-geo
Allalaetav: Kaardiruudustikud
Veetaseme tõusu mudel
(Üleujutusalad alates 0,5m kuni 4m tõusuga keskmisest)
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
 • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
 • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
 • Kaardilehed 1:10 000 - otsing 1:10 000 kaardilehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.
 • Kaardilehed 1: 2000 - otsing 1:2000 kaardlehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
 • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 13.05.2024 16:48
Tagasi algusesse