MaaeluGIS kaardirakenduse kirjeldus

Maaelu GIS kaardirakendus on koond kaardikihtidest ja aluskaartidest, mis võiks abiks olla kestliku maakasutuse ja ökohüvede tarbimise planeerimisel või hindamisel. Kaardirakendus sisaldab praktilist infot eelkõige mesinikele ja põllumehele. Kiiret ülevaadet andval kujul on võimalik saada infot kasvatavatest põllukultuuridest (PRIA), looduslähedastest avakooslustest (KAUR, EELIS) ning metsade olemusest ja seal toimunud muutustest (Maa-ameti LiDAR ja KAUR metsaregiser). Maastiku olemust mõtestamiseks ja keskkonnaolude mõistmiseks on kaardirakenduse aluskaardikihtide valikus mullastiku kaardid, ajaloolised kaardid, fotokaardid, aerofotod ning ka värskeimad Sentinel 2 satelliitpildid (ESThub, Satiladu) koos valevärvi tuletistega.
Kaardirakendus valmis Maa-ameti ja Tartu Ülikooli (projekt EFFECT, PRG1223) koostööna ning kohandatud mitmete mesinike ja põllumeeste kommentaaride põhjal.

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 44 kihti.
Loetelu MaaeluGIS kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Hübriid Ava kiht
Mesilad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Potentsiaalne korjeala (RMK riigimets)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mahesaaduste korjeala (registreeritud)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
PRIA-toetustega pärandniidud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
PRIA maastikuelemendid

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Pärandniidud (EELIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Pärandniidud väljapool kaitstavaid alasid

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Eesti sood (EELIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kevadõitsejad (PRIA)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Suviõitsejad (PRIA)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Õiskultuurid (PRIA)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Teised kultuurid (PRIA)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mahepõllud (PRIA)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Põllud (INSPIRE) Ava kiht
Surnud puud Ava kiht
Ava kiht
Metsamuutused teemakaart (kõik aastad) Ava kiht
Uuendusraied Ava kiht
Harvendusraied Ava kiht
Metsateatis

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Eraldised (Metsaregister)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KKR jahipiirkonnad (EELIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Katastriüksuse aadressipunkt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Mustvalge põhikaart 2024 Ava kiht
Mullastiku rasterkaart Ava kiht
Mullastiku teemakaart Ava kiht
Administratiivkeskused Ava kiht
Maakond Ava kiht
Omavalitsus Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
Maakatte kõrgusmudel Ava kiht
Lageda ala mask (ETAK) Ava kiht
Puittaimestiku mask (ETD) Ava kiht
Karu tarukahjustamise ohu hinnang (andmed kuni 2021) Ava kiht
Talirapsi ja -rüpsi ennustus 2024. aastaks Ava kiht
Talirapsi ja -rüpsi ennustus 2023. aastaks Ava kiht


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:51
Tagasi algusesse