Looduskaitse ja Natura 2000 alade rakenduse kirjeldus

Looduskaitse rakendus on valminud koostöös Keskonnaministeeriumi Looduskaitse osakonna ja Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakonnaga.
Kaitstavate loodusobjektide ja kaitserežiimi andmed: Kaitstavate loodusobjektide ja kaitserežiimi andmete osas kuvatakse Maa-ameti kitsenduste andmebaasis registreeritud seisu.

Natura 2000 alade õiguslik alus:
Õigusakti nr: 486
Väljaandmise kuupäev: 16.12.2010
Õigusakti pealkiri: Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k "Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri" muutmine.
Õigusakti tekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/790098

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 70 kihti.
Loetelu Looduskaitse kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Kaitseala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hoiuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaitstav looduse üksikobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KOV kaitstav loodusobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaik Ava kiht
III kat. kaitsealune fauna

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused seened ja samblikud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused taimed

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Loodusreservaat

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hooldatav sihtkaitsevöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Looduslik sihtkaitsevöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Piiranguvöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Üksikobjekti piiranguvöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaiga sihtkaitsevöönd Ava kiht
Püsielupaiga piiranguvöönd Ava kiht
Liikumispiirangud ja keelualad Ava kiht
Natura 2000 linnuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Natura 2000 loodusala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Projekteeritav kaitseobjekt (punkt)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Projekteeritav kaitseobjekt (ala)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Pärandniidud (EELIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Mõõdistustingimused

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Mõõdistustingimuse tunnus Ava kiht
Kaardilehed 1:10000

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaardilehed 1:2000

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
1:20 000 Ava kiht
1:50 000 Ava kiht
1:100 000 Ava kiht
1:200 000 Ava kiht
UTM 5km Ava kiht
1:25 000 Eesti topokaart (1923-1935) Ava kiht
1:50 000 Eesti topokaart (1935-1939) Ava kiht
1:200 000 Eesti topokaart (1935-1938) Ava kiht
1:50 000 Eesti kaart (1997-2003) Ava kiht
1:50 000 Baaskaart Ava kiht
1:10 000 Skeemiline Ava kiht
1:10 000 c63 topokaart Ava kiht
1:10 000 o42 topokaart Ava kiht
1:25 000 c63 topokaart (uuem) Ava kiht
1:25 000 c63 topokaart (vanem) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:25 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:50 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:100 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (uuem) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (keskmine) Ava kiht
1:200 000 o42 topokaart (vanem) Ava kiht
1:300 000 o42 topokaart Ava kiht
1:500 000 o42 topokaart Ava kiht
1:1 000 000 o42 topokaart Ava kiht
Üheverstane kaart (1894-1922) Ava kiht
Kaheverstane kaart (1895-1918) Ava kiht
Kolmeverstane kaart (1866-1915) Ava kiht
NL merekaart 1:50 000 (1981-1991) Ava kiht
Heereskarte 1:300 000 (1943-1944) Ava kiht
Kõrgussüsteemi üleminekumudel Ava kiht
Samakõrgus- ja sügavusjooned Ava kiht
Maakatte kõrgusmudel Ava kiht


Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:52
Tagasi algusesse