Jahikaardi kirjeldus

Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös valminud jahinduse kaardirakenduses kuvatakse jahipidamise piirangutest kinnipidamiseks vajalikke kaardikihte, nagu jahipiirkondade piirid, hundi ohjamise alad, pliihaavlite kasutamise keelualad ning looduskaitsealadel kehtivad liikumispiirangud ning liikumiskeelualad.

Olulisem ja uuem on pliihaavlite keeluala kaart, millele on kantud veekogud ja märgalad koos 100 meetrise puhveralaga, kus jahipidamisel on keelatud pliihaavlite kasutamine ja kaasas kandmine.  Piirangu aluseks on alates 15.02.2023 jõustuv Euroopa Liidu komisjoni määrus nr 2021/57, kus märgaladeks loetakse kõik looduslikud või tehislikud, alalised või ajutised seisva või voolava, mageda, riim- või soolase veega soo-, madalsoo-, turba- või veealad, sealhulgas mereveealad, mille sügavus mõõna ajal ei ületa kuut meetrit. Määrusega saab tutvuda siin:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN

Kaardirakenduse kihid ja otsingud

Kokku 29 kihti.
Loetelu Jahikaart kihtidest.
Kihi nimiKihi avamine rakenduses
Pliihaavlite keelualad Ava kiht
Hundi ohjamise alad

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KKR jahipiirkonnad (EELIS)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
6m isobaat Ava kiht
Märgala (a)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Märgala (ka)

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Registreeritud KÜ

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Tunnus Ava kiht
Lähiaadress Ava kiht
Registriosa Ava kiht
Asustusüksus Ava kiht
KÜ mõõdistuse järgi Ava kiht
KÜ omandivorm Ava kiht
Kaitseala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hoiuala

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Kaitstav looduse üksikobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
KOV kaitstav loodusobjekt

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaik Ava kiht
III kat. kaitsealune fauna

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused seened ja samblikud

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
III kat. kaitsealused taimed

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Loodusreservaat

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Hooldatav sihtkaitsevöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Looduslik sihtkaitsevöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Piiranguvöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Üksikobjekti piiranguvöönd

Kiht on päritav järgmiste parameetritega:

Ava kiht või ja ava otsing
URL
Püsielupaiga sihtkaitsevöönd Ava kiht
Püsielupaiga piiranguvöönd Ava kiht
Liikumispiirangud ja keelualad Ava kiht

 

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 3.9 MB, 14.02.2023 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 09.04.2024 14:55
Tagasi algusesse