Fotoladu - aerofotode digitaalarhiiv

Fotoladu kaardirakendusse on koondatud Maa-ameti kaldaerofotode ja ajalooliste aero- ja satelliidifotode digitaalarhiiv. Kaardirakendusest võib leida kaks alammenüüd: kaldaerofotod ja fotoarhiiv.

Kaldaerofotod

Kaldaerofotode all on pea kogu Eestit kattev kaldaerofotode andmebaas, kuhu on alates 2006. aastast kokku kogutud ligikaudu 5.5 miljonit fotot (01.01.2022 seisuga).

Kaldaerofotode publitseerimisel ja edasi levitamisel palume viidata andmete päritolule. Näiteks: "Foto: Maa-amet"

Fotoarhiiv

Fotoarhiivi on koondatud ajaloolised aerofotod ja ajaloolised satellidifotod alates 1930-date lõpust kuni 1990-date alguseni. Lisaks on fotoarhiivist kättesaadavad ka digiteeritud fotoplaanid. Aerofotod ja plaanid on nähtavad nii üksikute originaalfotodena kui ka kokku mosaiigitud aluskaardina.

Oleme huvitatud infost, kus võiks veel asuda ajaloolisi aerofotosid või nende negatiive.

Huvi on just selliste aerofotode kohta, mis on tehtud otse alla vaates. Kui Teil on infot selliste fotode kohta, siis oleksime väga tänulikud kui Te meile sellest teada annaksite (fotoladu@maaamet.ee).

Üksikud aerofoto kaadrid

Üksikud aerofoto kaadrid on leitavad vasakul asuvast menüüst fotoarhiiv->ajaloolised aerofotod->üksikute kaadrite osting nupu alt. Kuna fotodel puudub täpne asukoht, siis on neid keeruline otsida. Kõige lihtsam on seda teha üksikute kaadrite otsingu abil.

Üksikute kaadrite otsing

Valdavalt oli üksikutel aerofotodel kaasas ka kaardilehe number, mille abil on neid võimalik kuidagi seostada mingi piirkonnaga. Antud kaardilehe numbri abil ongi kõige lihtsam kasutajal mingi kindla asukoha foto üles leida. Kaardilehe numbritena on kasutatud 1942. aasta või 1963. aasta kaardilehtede nomenklatuuri.

1943. aasta kaardilehtede nomenklatuuri järgi on Eesti jaotatud kaheks peamiseks tsooniks O34 ja O35. Edasi tuleb juba vaadata konkreetse piirkonna numbrit. Näiteks Tallinna kaardilehe number on O3514 ja Ruhnu saare number O3483.

Otsides numbrit O3514 otsitakse ka O3514A, O3514B, O3514V ja O3514G kaardilehti.

1942. aasta kaardilehtede nomenklatuur

1964.aasta kaardilehtede nomenklatuur jaguneb rea- ja kolonninumbritest koosneva nomenklatuuriga kaardilehtedeks. Tallinna kaardilehe number on C5923 ja Ruhnu saare kaardilehe number on C5420.

1963. aasta kaardilehtede nomenklatuur

Leitud aastaid näete kursorit fotol hoides või otsinguosa all oleval leitud fotosid kirja peal hoides.

Leitud fotode abi

Aerofotode koosseaded

Aerofotode koosseaded on leitavad kaardiakna "Aluskaart" nupu alt! Üksikute aerofotode koosseaded on ajalooliselt kasutusel olnud just fotode leidmise eesmärgil, need on koostatud omaaegse kaardilehe või projektiala järgi.

Aerofotode koosseade

Iga üksiku aerofoto kaadri nurgas on objekti number, pildistamise aeg, kuupäev ja aasta ning foto number, kõigi nende alusel on võimalik üksikute fotode otsingust leida just õige foto.

Aerofoto metainfo

Teades foto asukohta on teil võimalik anda fotole tema täpne asukoht foto all oleva täpsusta asukohta nupule vajutades. Kahjuks leidub nii aerofotosid, mille kohta puudub koosseadeleht, kui ka koosseadelehti, millel olevaid fotosid ei ole leitud või veel skaneeritud. Samas on koosseadelehed ka ise hea pildimaterjal, mille eraldusvõime on ca 1m.

Aerofotomosaiik

Ajalooline aerofotomosaiik on leitav kaardiakna "Aluskaart" nupu alt! Aerofotomosaiigi puhul on tegemist kokku mosaiigitud ja georeferentseeritud ajalooliste aerofotodega. Valdavalt ongi tegu eelnevalt mainitud üksikutest aerofotodest kokku pandud aerofotomosaiigiga. Lisaks on digitaliseeritud aerofotode all ka üksikud internetist saadud II MS ajal tehtud üksikkaadrid, mis on samuti georeferentseeritud.

Aerofotomosaiik

Üksikute kaadrite kokku mosaiikimine on veel pooleli! 01.09.2019 seisuga on kokku msaiigitud umbes 15% kõikidest digitaliseeritud aerofotodest.

Ajaloolised satelliidifotod

Ajaloolised satelliidifotod on leitavad kaardiakna "Aluskaart" nupu alt!

Ajalooliste satelliidifotode alla on kokku koondatud USGS EarthExplorer teenuse kaudu allalaetavad satelliitfotod. Tegu on valdavalt Ameerika luuresatelliitide poolt 1960-ndatel tehtud fotodega, kuid on ka mõned SPOT satelliidipildid. Fotod on mustvalged, eraldusvõimega 0,5-10m.

Fotoplaanid

Digiteeritud fotoplaanid on leitavad vasakul asuvast menüüst fotoarhiiv->fotoplaanid nupu alt.

API

Kaldaerofotosid on võimalik integreerida ka oma teenusesse.
Veebiteenuse poole saab pöörduda soovitava objekti geograafiliste koordinaatidega:
https://fotoladu.maaamet.ee/api.php?B=59.420826774381965&L=24.697852488050824

või L-EST koordinaatidega:
https://fotoladu.maaamet.ee/api.php?x=6587236&y=539600


Näiteks:


Lisades aadressilõppu https://fotoladu.maaamet.ee/api.php?x=6587236&y=539600&view4 on võimalik pöörduda kohe ilmakaartega vaate poole:

ESRI ArcMap GIS tarkvaras on fotode vaatamiseks loodud lisapakett KaldAerofotod.

ESRI ArcGIS Pro tarkvaras fotode vaatamise lisapakett Kaldaerofoto_StreetView paigalduspakett

ESRI ArcMap tarkvaras fotode vaatamise lisapakett KaldAerofotod

ESRI ArcGIS Pro tarkvaras fotode vaatamise lisapakett Kaldaerofoto_StreetView paigalduspakett

Kontakt

Info ja küsimused
fotoladu@maaamet.ee


Viimati muudetud: 21.10.2022 10:28
Tagasi algusesse