Erametsatoetuste kaardirakenduse kirjeldus

Piirid uuendatud märts 2024.

Kaardirakenduses kuvatakse metsaalana Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud toetusõiguslikke alasid. Maaeluministri 23.12.2022. a määruse nr 78 alusel sätestatud "metsamaa" termini asemel kasutatakse toetuse rakendamiseks kasutatavates andmebaasides sünonüümina terminit "metsaala".

Kihi koostamisel on kasutatud järgmisi andmekihte (väljavõtte kuupäev):

 • Katastriüksused (7.02.2024)
 • Maakondade piirid (7.02.2024)
 • Natura 2000 alad (7.02.2024)
 • Looduskaitsealad ning nende vööndid (7.02.2024)
 • ETAKi puistud, kraavid, teed, hooned, muu rajatis ja maa-alune (7.02.2024)
 • KIK mõõdistusandmed (7.02.2024)
 • PRIA põllumassiivid (14.02.2024)
 • Poollooduslikud kooslused (16.02.2024)
 • Vääriselupaigad (14.02.2024)
 • Natura 2000 elupaik andmestiku metsaelupaigad (14.02.2024)

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Metsatoetuste kaardikiht
(Metsaalana EELISesse kantud toetusõiguslikud alad; piirid uuendatud märts 2024)

Keskkonnainvesteeringute keskus
5683 3428, 5668 3263,

5322 9640
Geoinformaatika osakond
675 0134, 675 0866

Ei ole saadaval
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2876
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Poollooduslik kooslus (Pärandniidud PLK)
(pärandniitude infot uuendatakse kord nädalas, analüüsis kasutatud andmed seisuga 14. veebruar 2024 a.)
Keskkonnaameti Maahoolduse büroo
5331 0358
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Kaitserežiim
(piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2871
Katastri arendusosakond
5697 7699, 675 0843
Ei ole saadaval
PRIA põllumassiivide andmekiht
(põllumassiivide infot uuendatakse kord päevas)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
731 2311
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
WMS: WMS
WFS: WFS
(kaardikihtide nimed ei ole samad)

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(katastripiirid seisuga 7. veebruar 2024 a.)
Katastri arendusosakond
5697 7699, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)
Haldus-ja asustuspiirid Geoinformaatika osakond
665 0645, 675 0866
WMS: alus, kaart, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav: haldus-ja asustuspiirid
Kõrgusandmed
(kõrgus- ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Katastriüksus metsakihiga - toetusõiguslike katastriüksuste otsing. Otsida saab katastritunnuse ja katastriüksuse nime alusel. Tagastatakse kü. ruumikuju.
 • Metsaalad - toetusõiguslike metsaalade otsing. Otsida saab katastritunnuse ja katastriüksuse nime alusel. Tagastatakse toetusõigusliku ala ruumikuju.
 • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
 • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
 • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Lisainfo

Kaardikihi info ja kontaktid:

Erametsaportaalis

Keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehel

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
665 0600


Viimati muudetud: 13.05.2024 16:53
Tagasi algusesse