[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Üleujutuste rakendus

Üleujutuste rakendus

Üleujutuste rakendusega avalikustatakse  üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid.

Tegevused üleujutustega seotud riskide hindamiseks ja maandamiseks algasid EL direktiivi üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta vastuvõtmisega 2007. aastal. Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on kohustus hinnata üleujutusohuga seotud riske, koostada ohu- ja riskikaardid ning maandamiskavad. Vastavalt direktiivile on töö planeeritud kolmes etapis: üleujutusriski esialgne hindamine, üleujutusohu ja üleujutusriski kaartide koostamine ja üleujutusriski maandamise kavade väljatöötamine ja rakendamine. Peale riskide maandamiskava valmimist 2015. aastal on ette nähtud üleujutusohtude riskide, kaartide ja maandamiskavade ajakohastamine iga kuue aasta tagant samaaegselt veemajanduskava ajakohastamisega.  

Täpsem informatsioon koostatud kaartide kohta on üleval Keskkonnaministeeriumi kodulehel: www.envir.ee/ujutus/kaardid

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Üleujutusalade prognoositav ulatus
(Üleujutusala esinemistõenäosuse järgi - 1 x 10, 50, 1000 ja 1000 aasta jooksul, samuti kujutatakse uleujutusalale jäävad hooned.)

Keskkonnaministeerium
6262809
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
 
Üleujutuspiirkonda jäävad:
Supluskohad, Kompleksloakäitised, Pinnaveehaarded, Reoveekäitised
Keskkonnaministeerium
6262809
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
Rahvastiku tihedus
(1000m x 1000m, 500m x 500m ja 100m x 100m ruutkaart)
Statistikaamet Ei ole saadaval
riskipiirkonnad(PSFRA)
 (kaardikiht on nüüdsest saadaval Üleujutusalade kaardirakenduses)
Keskkonnaministeerium Veeosakond
6262809
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
6262876
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843
Ei ole saadaval
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html
 


 

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ülujutusala otsing - orsing üleujutusala nime järgi. Tagastatakse üleujutusala tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

 


Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused
 

Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 

 
 
 
 
_