[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Ristipuude kaardirakendus

Puusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri tunnusmärgid.

Kaardirakendus on valminud Keskkonnaameti tellimusel.

Ristimärke lõigatakse ka tänapäeval, seega lisandub mälestusristidega puid aja jooksul rakendusele juurde. Kõik puude märgistajad ja uute ristipuude avastajad võiksid neist rakendusel oleva info ajakohastamiseks teada anda Keskkonnaametile e-posti aadressil: Lilian.freiberg@keskkonnaamet.ee

Andmesikku kogusid ja täiendavad TLÜ vanemteadur Marju Kõivupuu, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse peaspetsialist Urve Sinijärv ja Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Liina Laanemets.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Ristipuud
(Ristipuud, ristimets)
KKM Looduskaitseosakond
6262878
Ei ole saadaval
 
Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

   * WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html    

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ristipuud - otsing Ristipuu nimetuse järgi.
  • Ristimets - otsing Ristimetsa nimetuse järgi.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt rakenduse kasutusjuhend.

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi: 
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_