Kohapärimuse kaardirakenduse kirjeldus

Rahvusparkide mälumaastikud

Kohapärimuse kaardirakendus on valminud Keskkonnaameti, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Maa-ameti koostöös. Kaardil kuvatakse 2006. aastal Soomaalt alanud rahvusparkide mälumaastike projektide käigus talletatud ja arhiividest otsitud pärimuslikke kohanimesid ja lugusid. Vilsandi, Matsalu, Lahemaa, Soomaa ja Karula rahvuspargi alal märgitud kohapunktide juures saab vaadata fotosid, kuulata helilõike, mõnes piirkonnas on valikus ka videoklipid. Lisaks pärimuspaikadele on võimalus samaaegselt kuvada kultuurimälestisi, looduskaitse- ja pärandkultuuriobjekte, valida aluskaardiks eri tüüpi tänapäevaseid või ajaloolisi kaarte. Rakendust on plaanis aja jooksul täiendada nii rahvusparkide kui ka teiste Eesti piirkondade osas. Ka kohalikud inimesed ja kogukonnad on teretulnud enda jaoks tähenduslikke paiku ja kohalugusid kaardile kandma.

Koostööhuvi korral palume ühendust võtta Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiviga e-posti aadressil: kohalugu@folklore.ee või mariann@folklore.ee

Rakenduse saamisloost võib lähemalt lugeda Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma leheküljelt.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*

Kohapärimus
(Pärimustekstid, Helisalvestused, Videosalvestused, Fotod)

Kirjandusmuuseum
737 7738
Keskkonnaamet
472 4224
Geoinformaatika osakond
665 0756, 675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Pärandkultuuri objektid
(objekti info aknas on viide nii EELIS-e andmebaasi kui ka pärandkultuuri objekti fotole)
Riigi metsamajandamise keskus
676 7500
Keskkonnaagentuur
673 7562
Geoinformaatika osakond
665 0758, 675 0866
Ei ole saadaval
Ristipuud
(Ristipuud, ristimets)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2878
Ei ole saadaval
Muinsuskaitseobjektid.
(kultuurimälestis, kultuurimälestise ala, muinsuskaitseala, teemakaart, piiranguvööndid)
Muinsuskaitseamet
733 7634
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri Eluslooduseosakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
WMS: alus, alus-geo
(kaardikihtide nimed ei ole samad)
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2876
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
Ei ole saadaval
Kohanimeregister
(Ametlik kohanimi, Mitteametlik kohanimi, Mitteametlik muu nimi, Endise kohanime tunnuspunkt)
Aadressiandmete osakond
665 0790
WMS: aadressid
Teised nimekogud
(KNAB kohanimed, Võrumaa kohanimed)
Eesti keele instituut
617 7500
WMS: aadressid
Haldus-ja asustuspiirid Geoinformaatika osakond
665 0645, 675 0866
WMS: alus, kaart, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav: haldus-ja asustuspiirid
Eesti Keele Instituudi kohanimed
(KNAB ajaloolised objektid, nüüdisobjektid, Võrumaa kohanimed)
Eesti Keele Instituut
617 7528
Geoinformaatika osakond
675 0866
Ei ole saadaval
Kihelkonnapiirid Eesti Keele Instituut
617 7528
Ei ole saadaval
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart
Ajaloolised aluskaardid Ajaloolised aluskaardid WMS: ajalooline

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mälumaastiku objekt - otsing mälumaastiku objekti nimetuse, liigi, kihelkonna, ja andmetüübi alusel. Otsingut saab piirata ruumipäringu alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kasutusjuhend

Vaikimisi on sisse lülitatud ‘Kihid’ Kaart/Põhikaart (viimane alates 1:24 000), Kohapärimus (alates 1:100 000). Vasakmenüüs saab kihte lisada (kihid aktiveeruvad erinevalt, alates kaardi teatud suurendusastmest). Vajalike kihtide lisamise järel võib vasakmenüü sulgeda (nooleke rohelise riba keskel).

Objekti info leidmiseks peab olema sisse lülitatud ’Infopäring’. Lubatud peavad olema hüpikaknad.

Kaardirakendus on jaotatud kaheks osaks: paremal on kaardiaken ja vasakul tööriistapaneel.

Noolenuppudega on võimalik liikuda edasi ja tagasi eelnevatele kaardipiltidele ja hilisematele kaardipiltidele ja suurendusastmele. Noolenuppude all asub ikoon, mille abil on võimalik kaardil navigeerida. Ikooni noolenuppudega saab liigutada kaardipilti üles-alla ja paremale-vasakule. Vajutades ikooni keskel asuvale Eesti kontuurile mahutatakse kaardiaknasse kogu Eesti kaart. Kaardiakna alumises vasakus nurgas kuvatakse mõõtkava info. Kaardiakna vasakus servas asuvat liugurit kasutades on võimalik suurendada ja vähendada nähtavusulatust kaardil. Nähtavusulatust kaardil saab suurendada ja vähendada ka hiire kerimisnupuga.

Aluskaarti on võimalik vahetada ’Infopäringu’ kõrval ’Aluskaart’ klahvi abil või vasakmenüü allosas.

Rahvusparkide mälumaastike objektidele vajutades avaneb infoaken, kus on pärimustekstid, fotod, helilõigud ja videoklipid, mis seostuvad kohaga. Eri mälufailide info, samuti muu kaarditeabe vahetamine toimub klahvide ’eelmine/järgmine abil’ . Fotode kuvamiseks tasub enne läbi vaadata teave kõigi fotode kohta, seejärel avada fotolink. Kui ühe objekti kohta on mitu heli- või videofaili, tuleb enne järgmise avamist eelmine lõpuni kuulata/vaadata. Fail katkeb, kui avada uus aken mõnes teises kohas. Juhul kui vasakmenüüs on aktiveeritud teisigi kihte peale Kohapärimuse, annab infoaken teavet ka nende kohta.

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse: ’Otsi aadressi’ otsingu kaudu (katastriüksuse nimi, vajadusel ka omavalitsus, maakond).

Lisaks on vasakmenüüs ’Otsingute’ paneelis võimalik eraldi otsida kohapärimuspaikade, pärandkultuuri objektide, kohanimede, mälestiste jm hulgast. Täpsemad juhendid on kirjas iga otsingukihi puhul. Otsingutulemused ilmuvad menüü alla, tulemusi on võimalik kaardil korraga kuvada, mõne rakenduse puhul ka tabelina eksportida.

’Vahendite’ paneelis saab objekti asukohta koordinaatide järgi otsida, samuti objekti kaardile märkides koordinaate leida. Võimalik on mõõta vahemaid ja pindala kaardil, kaardipilti salvestada, trükkida, kaardilinke saata. Täpsemad juhendid on kirjas iga võimaluse juures.

Pärimus muutub aja kulgedes. Igal jutustajal on teada oma versioon. Andmete kogujad ja koondajad on oma töö teinud, kuid kohalikest inimestest paremini ei saa kohapärimust keegi tunda. Kui kellelgi on soov kaarti andmetega täiendada või vigu parandada, kirjutage meile palun aadressil mariann@folklore.ee või krista.kallavus@keskkonnamet.ee. Teeme koos seda olulist tööd edasi!


Viimati muudetud: 25.11.2021 16:49
Tagasi algusesse