Mullastiku kaardirakenduse kirjeldus

Mullastiku kaardirakenduses kuvatakse Eesti mullastiku kaarti 1:10 000, mis katab kogu Eesti ala va tiheasustusega piirkonnad (linnad ja asulad).

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Mullastiku kaart 1:10 000 Kinnisvara hindamise osakond
665 0623
Geoinformaatika osakond
5691 1943
WMS: alus
PRIA põllumassiivide andmekiht
(põllumassiivide infot uuendatakse igapäevaselt)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
737 7617, 737 1248
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
WMS (PRIA)
WFS (PRIA)

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
Kaardilehtede jaotused
(1:2000, 1:10 000)
Geoinformaatika osakond
675 0866
WMS: alus, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav:
Kaardiruudustikud
Haldus-ja asustuspiirid Geoinformaatika osakond
665 0645, 675 0866
WMS: alus, kaart, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav: haldus-ja asustuspiirid
Kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Põllumassiivi tunnus - otsing põllumassiivi tunnuse alusel. Tagastatakse põllumassiivi ruumikuju.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • Kaardilehed 1:10000 - otsing 1:10000 kaardilehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Leppemärgid

Mullastiku kaardi värvikoodide tabel

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 1.8 MB, 18.09.2019 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 14.04.2022 10:14
Tagasi algusesse