[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Mahealade kaart

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel.

Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilatest. Kaardirakenduses kuvatakse Põllumajandusametis registreeritud - mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad, potentsiaalsed korjealad (RMK alad, mille kohta on teavitanud et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid) ja mahemesilad.

Rohkem infot mahepõllumajandusliku tootmise kohta leiate Põllumajandusameti kodulehelt ja Organic Estonia kodulehelt

Kaardirakendus on valminud Organic Estonia, Põllumajandusameti ja Maa-ameti koostöös.

 

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused

Mahepõllumajandusmaa
 
PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
53471565
-
Mahesaaduste korjeala (registreeritud) PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
53471565
-

Potentsiaalne korjeala         (RMK riigimets)

PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
53471565
-
Mahemesila PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
53471565
-
 
Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)

Aluskaardid

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mahepõllumajandusmaa - otsing massiivi nr, põllukultuuri, kultuuri grupi, maakasutuse tüübi, katastritunnuse, maakonna ja omavalitsuse alusel.
  • Mahesaaduste korjeala - otsing nime, asukoha, maakonna, katastritunnuse, objekti koodi järgi.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt rakenduste kasutusjuhend.

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi: 
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_