[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Mahealade kaart

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel.

Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast ja taotletud korjealast. Kaardirakenduses kuvatakse Põllumajandusametis registreeritud - mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad.

Rohkem infot mahepõllumajandusliku tootmise kohta leiate Põllumajandusameti kodulehelt ja Organic Estonia kodulehelt

Kaardirakendus on valminud Organic Estonia, Põllumajandusameti ja Maa-ameti koostöös.

 

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused

Mahepõllumajandusmaa
 
PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
53471565
-
Mahesaaduste korjeala PMA Mahepõllumajanduse ja seemne osakond
53471565
-
 
Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart Maakatastri osakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)

Aluskaardid

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mahepõllumajandusmaa - otsing massiivi nr, põllukultuuri, kultuuri grupi, maakasutuse tüübi, katastritunnuse, maakonna ja omavalitsuse alusel.
  • Mahesaaduste korjeala - otsing nime, asukoha, maakonna, katastritunnuse, objekti koodi järgi.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt rakenduste kasutusjuhend.

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi: 
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_