[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Maanteeameti kaardirakendus 


Rakendus on 27.06.2019 alates saadaval X-GIS 2.0 keskkonnas. Flash rakendust enam kasutada ei saa.

Koostöös Maanteeametiga on loodud Maa-ameti kaardirakendusel põhinev Riikliku Teeregistri kaardiliides, mille kaudu on kasutajal võimalik tutvuda Teeregistris olevate andmetega.

 

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Punkt-temaatika - liiklusõnnetused, bussipeatused, sillad, truubid, seadmed ilmajaamad, teekaamerad, kiiruskaamerad, parklad, jaotuspunktide kirjeldused, kilomeetripunktid Maanteeamet
 
6119424, 6119319
Ei ole saadaval
teemakaardid - katted, katte liigid, tee klass, suvine seisunditase, talvine seisunditase, hoolde tegija, liiklussagedus, kiiruspiirangud, valgustus, rahvusvahelised teed, tee liik Maanteeamet
 
6119424, 6119319
Ei ole saadaval
riigimaanteed - teenumbrid, pindamine Maanteeamet
 
6119424, 6119319
Hübriidkaardi koosseisus
kohalikud, era- ja metsateed - teenumbrid Maanteeamet
 
6119424, 6119319
Hübriidkaardi koosseisus

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart
kaardilehtede jaotused
 (1:2000, 1:10 000)
Geoinformaatika osakond
 
6750866
WMS: alusfotokaart
ajaloolinealus-geo
Allalaetav:
 
Kaardiruudustikud

Aluskaardid


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Maantee - otsing maantee numbri alusel. Otsing teelõigu algus - ja lõppkilomeetri alusel. Tagastatakse otsitav lõik.
  • Punkti asukoht - maantee kilomeetripunkti otsing, mis lähtub tee alguspunktist. Tagastatakse kilomeetripunkt.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kontakt: Maanteeamet, e-mail: mehis.leigri@mnt.ee

Kaardiserveri tugi: kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_