[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Geoloogiliste kaartide kaardirakendused


Geoloogilised kaardid on vaadeldavad kahes kaardirakenduses:

Neist esimeses kuvatakse seni valminud Eesti geoloogilise baaskaardi teemakaardid.
Seisuga 2018. a 1. september on digitaalse geoloogilise baaskaardiga osaliselt või täielikult kaetud 41 baaskaardi lehte. Kogu Eesti ulatuses on vaadeldavad osad geofüüsikalised (aeromagnetilised anomaaliad), geomorfoloogilised (olulisemad rändrahnud), aluspõhjalised (stratotüübid) ja faktilise materjali (puurkaevud, aluskorda ulatuvad puuraugud) objektid. Rakenduses saab tutvuda ka SedGOFi projekti käigus kogutud infoga Soome lahe aluspõhja, pinnakatte, geomorfoloogia ja maavarade kohta (mõõtkavas 1:200 000). 2017. a lõpuni koostas geoloogilist baaskaarti mõõtkavas 1 : 50 000 OÜ Eesti Geoloogiakeskus Maa-ameti tellimusel. Alates 2018. a-st organiseerib ja teostab kaardistamist Eesti Geoloogiateenistus, Maa-amet jätkab andmete levitamist.


WMS Teenus: Kõik Geoloogia kaardirakenduse kaardikihid on saadaval Geoloogia WMS teenuses.


Kõik geoloogilise baaskaardi nähtused on reglementeeritud kaardistamisjuhendis
Juhend Eesti geoloogiliseks digitaalkaardistamiseks mõõtkavas 1:50 000 (  1.57 MB, 2.02.2015 ) .
Teemaakaartide koostamise põhimõtteid on lähemalt kirjeldatud
Kaardistamisjuhendi seletuskirjas (  4.63 MB, 21.03.2017 ) .

Mõõtkavas 1:400 000 pinnakatte, aluspõhja, aluskorra, hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse kaart katavad terve riigi territooriumi.
Kaartide autoriks on 2017. a lõpus likvideeritud OÜ Eesti Geoloogiakeskus.


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Geoloogia kaardirakenduse (1:50 000) kasutusjuhend (  955.67 KB, 2.08.2017 )
1:400 000 geoloogilised kaardid kaardirakenduse kasutusjuhend (  2.07 MB, 6.05.2019 )
Kaardirakenduste üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kontakt: Maa-ameti Geoloogia osakond. Tel. 6650775, 6650670
Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_