Liigu edasi põhisisu juurde

Geoloogia 1:50 000 kaardirakenduse kirjeldus

Eesti geoloogilise baaskaardi teemakaardid

Seisuga 2020. a 1. juuni on digitaalse geoloogilise baaskaardiga osaliselt või täielikult kaetud 41 baaskaardi lehte. Kogu Eesti ulatuses on vaadeldavad osad geofüüsikalised (aeromagnetilised anomaaliad), geomorfoloogilised (olulisemad rändrahnud), aluspõhjalised (stratotüübid) ja faktilise materjali (puurkaevud, aluskorda ulatuvad puuraugud) objektid. Rakenduses saab tutvuda ka SedGOFi projekti käigus kogutud infoga Soome lahe aluspõhja, pinnakatte, geomorfoloogia ja maavarade kohta (mõõtkavas 1:200 000). 2017. a lõpuni koostas geoloogilist baaskaarti mõõtkavas 1 : 50 000 OÜ Eesti Geoloogiakeskus Maa-ameti tellimusel. Alates 2018. a-st organiseerib ja teostab kaardistamist Eesti Geoloogiateenistus, Maa-amet jätkab andmete levitamist.


1:50 000 geoloogilise baaskaardi kaardirakenduse kaardikihid on saadaval ka WMS ning WFS teenustes.


Geoloogilise baaskaardi nähtustest ja andmebaasist annavad ülevaate maapõue stratigraafiliste üksuste nimekiri, muude geoloogilise baaskaardi nähtuste loend ning levitusandmebaasi kirjeldus.

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kontakt

Maa-ameti Geoloogia osakond
665 0775, 665 0670

Kaardirakenduse kasutusjuhend

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 30.05.2020 09:00
Tagasi algusesse