[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Erametsakeskuse kaardirakendus

 

Piirid uuendatud märts 2019.

Kaardirakenduses kuvatakse metsaalana keskkonnaregistrisse kantud toetusõiguslikke alasid. 

Info kaardikihi kohta ja kontaktid Erametsakeskuse kodulehel: http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/natura-metsa-toetus/

Kihi koostamisel on kasutatud järgmisi andmekihte:

 • Katastriüksused
 • Maakondade piirid
 • Natura 2000 alad
 • Looduskaitsealad ning nende vööndid
 • ETAK puistud
 • ETAK kraavid
 • ETAK teed
 • ETAK hoone
 • ETAK muu rajatis 
 • ETAK maa-alune 
 • PRIA põllumassiivid  
 • Poollooduslikud kooslused
 • Vääriselupaigad

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Natura 2000 metsakiht
(Metsaalana KKR-i kantud toetusõiguslikud alad (Piirid uuendatud märts 2019))
Erametsakeskus
6736031
Geoinformaatika osakond
6750867, 6750866
Ei ole saadaval
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
6262876
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843
Ei ole saadaval
Poollooduslik kooslus
(seisuga 20. veebruar 2019 a.)

Keskkonnaameti Looduskaitse osakond
6807454, 6807428
Geoinformaatika osakond
 6750866

Ei ole saadaval
Kaitserežiim
(piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
6262876
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843
Ei ole saadaval
PRIA põllumassiivide andmekiht
(põllumassiivide infot uuendatakse kord päevas)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
7377617, 7371248
Geoinformaatika osakond
 6750867, 6750866
Ei ole saadaval
Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(katastripiirid seisuga 6. veebruar 2019 a.)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)
haldus-ja asustuspiirid Geoinformaatika osakond
6650645, 6750866
WMS: aluskaartfotokaart
ajaloolinealus-geo
Allalaetav: haldus-ja asustuspiirid
kõrgusandmed
(kõrgus- ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Katastriüksus metsakihiga - toetusõiguslike katastriüksuste otsing. Otsida saab katastritunnuse ja katastriüksuse nime alusel. Tagastatakse kü. ruumikuju. 
 • Metsaalad - toetusõiguslike metsaalade otsing. Otsida saab katastritunnuse ja katastriüksuse nime alusel. Tagastatakse toetusõigusliku ala ruumikuju.
 • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
 • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
 • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (PDF). Natura metsatoetuse rakenduse printimise juhend (  797.67 KB, 4.04.2019 ).
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_