[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Ehitusgeoloogia kaardirakendus


Ehitusgeoloogia andmekogu (varasema nimega Ehitusgeoloogia fond) loodi Geotehnika komisjoni töö tulemusena 1964. aastal tollase Ehituskomitee juurde territoriaalse fondina ehitusgeoloogiliste, geotehniliste ja geotehnilise kontrolli alaste uuringutulemuste säilitamise, süstematiseerimise ja korduvkasutamise eesmärgil. Hetkel on andmekogus süstematiseeritult enam kui 30 000 ehitusgeoloogilise ja geotehnilise uuringu aruannet, sealhulgas ka ~1000 hoone vajumisvaatluste andmed. Andmed on uuringutest, mis on tehtud 1964. aastast kuni tänaseni konkreetsete ehitiste ja rajatiste projekteerimiseks või linnade ja asulate generaalplaanide koostamiseks. Andmekogu ülesandeks on projekteerijate, planeerijate, ehitajate, teadlaste ning keskkonnakaitse spetsialistide varustamine ehitusuuringute alase teabega.

Alates 1. juulist 2015 on ehitusgeoloogiliste uuringute aruannete elektroonsete koopiate esitamine Maa-ametile kohustuslik (majandus- ja taristuministri 24.04.2015 määrus nr 32 §3). Aruanne tuleb esitada 10 päeva jooksul uuringu aruande valmimise päevast arvates. Alaliseks arhiveerimiseks on sobivad pdf-vormingus failid. Ehitusgeoloogiliste uuringute aruanded palume elektroonselt edastada Maa-ametile interneti kaudu aadressil http://www.maaamet.ee/egf/. Edastamist selgitab ehitusgeoloogia kaardirakenduse kasutusjuhendi 5. peatükk.

Ehitusgeoloogia andmekogu aruandeid esitab Ehitusgeoloogia kaardirakendus. Kaardirakendusest on võimalik leida, kas soovitud ala kohta on tehtud huvipakkuvaid uuringuid ning nende olemasolul välja otsida aruannete elektroonsed koopiad. Kaardipildil on näha tehtud tööde asukoht ning võimalik on pärida uuringute esmaseid andmeid. Nii asukoha kui aruannete andmete põhjal on võimalik teostada ka otsingut. Ehitusgeoloogia andmekogu aruannetest on andmebaasi kantud ca 70%. Eelisjärjekorras on sisestatud viimastel aastatel tehtud tööd ning suuremate asulate aruanded: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Võru, Haapsalu, Keila, Paide, Põlva, Elva, Jõgeva, Türi, Rapla, Paldiski, Otepää, Kohila, Kärdla, Kehra, Märjamaa, Saku, Kiili, Kose, Jüri, Tabasalu, Lagedi, Kallaste. Lisaks nendele on sisestatud ka Tallinna ümbruskond umbes 20 km raadiuses. Teiste piirkondade aruanded on andmebaasi kantud osaliselt ning nendest ülevaate saamiseks tuleb endiselt pöörduda ehitusgeoloogia andmekogu töötajate poole.

 

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Uuringu liik
(ehitusplatsi uuring, trassi uuring, geotehniline uuring, geotehniline kontroll, muud uuringud, hüdrogeoloogiline uuring, reostusuuring, ehitusgeoloogiline kaardistamine, dentroloogiline uuring, diplomitöö jm. sarnane, ökogeoloogiline uuring, temaatiline töö, tööprojekt, ehitusgeoloogiline iseloomustus )
Geoloogia osakond
 6650633, 6750124
Ei ole saadaval
Uuringu staadium
(ühestaadiumiline projekt, uurimine, tööjoonised, eelprojekt, täiendav uuring, tehniline projekt, detailplaneering, üldplaneering, uurimine, projektülesanne)
Geoloogia osakond
 6650633, 6750124
Ei ole saadaval
Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo

Aluskaardid

Aluskaardi nimi

Kontakt

Teenused*

Hübriidkaart
(hooned, teedevõrk, haldus-ja asustuspiiirid, veekogud, ortofoto)
Geoinformaatika osakond
6750866
WMS: fotokaartajaloolinealus-geo
TMS: hübriid
Kaart Geoinformaatika osakond
6750866
WMS: kaartalus-geo
TMS: kaart
Põhikaart
(Eesti põhikaart kuvatakse alatest mõõtkavast 1:10000)

Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866

WMS: alusajaloolinealus-geo
TMS: PK-värviline,
PK - mustvalge,
PK-reljeef

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Uuringu otsing - uuringu otsing liigi, maksimaalse sügavuse, staadiumi, ID, Nime, aasta, asutuse ja Sifri järgi. Otsing võimaldab kasutada ruumilist filtrit. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.


Ehitusgeoloogia kaardirakenduse kasutusjuhend (  1.31 MB, 6.05.2019 )


Ehitusgeoloogia andmekogu asub aadressil Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, I korrus tuba 1-010.
Andmekogu on klientidele avatud tööpäeviti 8.30 - 12.00 ja 13.30 - 16.00, reedeti kuni 15.00


Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi: 
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_