[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Ajalooliste kaartide rakendus


Kaardirakendus valmis algselt koostöös Keskkonnaministeeriumiga, kes korraldas esimeste rakenduses kuvatavate kaartide (Verstakaart) skaneerimise. Hiljem on rakenduse funktsionaalsus ning aluskaartide valik täienenud Maa-ameti sisemisel initsiatiivil.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Vene üheverstane (1:42 000), kaheverstane ja kolmeverstane topograafiline kaart (1866-1922) Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval:
Eesti Rahva Muuseumis, TLÜ raamatukogus, Rahvusraamatukogus, Riigiarhiivis, Eesti kirjandusmuuseumis
WMS: ajalooline
Eesti Vabariigi 1:25 000, 1:50:000, 1:200 000 topograafiline kaart
(1923-1939)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval:

Rahvusraamatukogus, Riigiarhiivis
 
WMS: ajalooline
NSVL 1:50 000 topograafiline merekaart
(1981-1991)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval: 

TLÜ raamatkogus
 
WMS: ajalooline
Heereskarte 1:300 000
(1943-1944)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval: 

Riigiarhiivis
WMS: ajalooline
Eesti baaskaart 1:50 000 
(1994-1998)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval:
Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
Ajalooline haldusjaotus
Haldusjaotus kuni 1917: mõisate asukohad, mõisamaade piirid. Haldusjaotus 1922, 1938, 1959, 1979, 1989)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Riigiarhiiv
7387586
 
WMS: -
Eesti kaart 1:50 000
(1997-2003, Eesti Kaitsevägi)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval:

Maa-ameti arhiiv

WMS: ajalooline

 

NSVL o-42 seeria topograafilised kaardid mõõtkavades 1:10000,
1:25 000, 1:50 000,
1:100 000; 1:200 000;
1:300 000; 1:500 000,
1:1 000 000

(1946-1989)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval:

Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
NSVL c-63 seeria topograafilised kaardid mõõtkavas 1:10 000 ja 1:25000
(1963-1989)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval:

Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
Kõigi aerolendude ortofotod Fotogramm-meetria osakond
6750842, 6750837
WMS: ajalooline

 
 WMS (kõige uuemad fotod); alus,fotokaart,alus-geo
Skeemiline katastrikaart (ruutkaart)
(1930-1944)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval:

Maa-ameti arhiiv (koopiad), Riigiarhiiv
WMS: ajalooline
Katastrikaart
(1978-1989)
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
Paberkaart saadaval:

Maa-ameti arhiiv
WMS: ajalooline
Kartogrammid
(aluskaartide kattuvuse või lehtede jaotuse kohta )
Geoinformaatika osakond
6750125, 6750866
WMS: ajalooline


Lisamaterjal:
NSVL topograafiliste kaartide 1:10 000 ja 1:25 000 leppemärgid (  32.35 MB, 12.12.2011 )
NSVL topograafiliste kaartide 1:25 000, 1:50 000 ja 1:100 000 leppemärgid (  12.16 MB, 12.12.2011 )
NSVL topograafiliste kaartide 1:10 000 leppemärgid (  44.58 MB, 26.11.2014 )
Vanade topograafiliste kaartide (verstakaartide) leppemärgid (  1.63 MB, 18.04.2017 )

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe-ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kaardilehtede jaotused
 (1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000)
Geoinformaatika osakond
 6750866
WMS: alusfotokaart
ajaloolinealus-geo
Allalaetav:
 
Kaardiruudustikud

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html

Lisafunktsioonina on ajalooliste kaartide rakenduses võimalik kasutada nn liugkaarti, mis kuvab ajalooliste kaartide peal liikuva raami sees poolläbipaistvana Maa-ameti aluskaarti. Samuti on võimalik ajalooliste kaartide peal kuvada ajakohaseid kohanimesid, samuti vetevõrgu ja teedevõrgu hübriidkaardi kihte ning ajakohaseid katastriüksuste piire.
Liugkaart verstasel kaardil (  169.47 KB, 11.12.2009 )
Liugkaart Eesti Vabariigi topokaardil (  234.43 KB, 11.12.2009 )

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • Kaardilehed 1:10000 - otsing 1:10000 kaardilehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend ( 1.85 MB)
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused
Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_