Pärandniitude kaardirakenduse kirjeldus

Pärandniitude rakendus on valminud koostöös Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonnaga.

Pärandniitude kaardirakenduses on koondatud pärandniitudega seotud ruumiandmestik. Rakenduses on ära toodud inventeeritud pärandniidud kaitstavatel aladel. Lisaks on andmekihid pärandniitudest, mida hooldatakse ja taastatakse; WoodmeadowLIFE ehk puisniiduLIFE projektis taastavad alad; pärandniidud, mida on RMK välja rentinud ja kuhu KIK on maksnud toetusi.

Rakenduses kuvatav kaitstavate loodusobjektide ja seal olevate pärandniitude info on ametlik (info pärineb keskkonnaregistrist). Hooldatavate ja taastatavate pärandniitude info informatiivne, allikana on kasutatud erinevate makseasutuste toetuste infot.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Hooldamises pärandniit
(informatiivne andmekiht pärandniitudest, mida hooldatakse ÜPT või poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse raames)
Keskkonnaameti looduskaitse osakond
51 19 932

p2randniidud - wms
p2randniidud - wfs

Taastamises pärandniit
(informatiivne andmekiht pärandniitudest, mida taastatakse loodushoiutoetuse või KIK toetuse raames)
Keskkonnaameti looduskaitse osakond
51 19 932

p2randniidud - wms
p2randniidud - wfs

RMK rendile antud pärandniit
(informatiivne andmekiht
RMK maadel sõlmitud rendilepingutest)
RMK - Looduskaitse osakond

rmk-plk-wms
rmk-plk-wfs

Pärandniidud kaitstavatel aladel
(keskkonnaregistrisse kantud inventeeritud pärandniidud)
Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakond

gsavalik - wms
gsavalik - wfs
 

PuisniiduLIFE projektialad
(planeeritud taastamisalad puisniiduLIFE projekti raames)

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakond
6 274 123, info@kik.ee

p2randniidud - wms
p2randniidud - wfs

KIK pärandniidu toetused
(informatiivne andmekiht pärandniitudest, mida hooldatakse ÜPT või poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse raames)

Keskkonnainvesteeringute keskus,toetuste ja teenuste osakond
56 903 361

kik _ wms
kik _ wfs

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)
Kaitstavad loodusobjektid
(kaitseala, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, püsielupaik, III kat. kaitsealused liigid)
Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
gsavalik - wms
gsavalik - wfs

Vööndid
(loodusreservaat, hooldatav sihtkaitsevöönd, looduslik sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd, kaitseala piirang uuendamata, hoiuala, KOV kaitstav loodusobjekt, üksikobjekti piiranguvöönd, püsielupaiga sihtkaitsevöönd, püsielupaiga piiranguvöönd)

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakond
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
gsavalik - wms
gsavalik - wfs

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Pärandniit kaitstavatel aladel - otsing keskkonnaregistri ID ja elupaigatüübi nimetus/kood alusel. Kuvatakse ruumikujud.
  • RMK PLK lepinguga - lepinguga seotud objetide otsingu sisendparameetriteks võivad olla, kohalik omavalitsus, KÜ tunnus, Lepingu number, Maakond ja PLK nimetus.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Kaitstavat loodusobjekti - objekti nime, nähtuse liigi ja KKR koodi alusel. Tagastatakse objekti ruumikuju.
  • Loodusobjekti vööndit - vööndi nime, liigi või KKR koodi alusel. Tagastatakse ruumikuju ja tsentroid.

Kaardirakenduse kasutusjuhend

X-GIS 2.0 versioon ( 2.5 MB, 14.12.2022 )

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 09.01.2023 15:58
Tagasi algusesse