X-GIS rakenduste statistika

Maa-amet kogub X-GIS kasutamise statistikat. Loendame rakenduste põhiselt nende esmaste avamiste arvu. Arvesse lähevad nii otse URL-iga avamised, näiteks Maa-ameti geoportaali veebilehe kaudu kaardirakenduste avamine, samuti kaardirakenduse sees teise kaardirakenduse peale ümber lülitamine kui ka kaardirakenduse avamine eelnevalt salvestatud järjehoidja abil. Viimasel juhul läheb arvesse see rakendus, millest järjehoidja on tehtud.

Statistikat hakkame igakuiselt avaldama Maa-ameti geoportaalis.

September 2023

Käesoleva kuu andmed pole lõplikud ja kajastavad hetkeseisu.

JrkRakenduse nimiKokkuAvamise viisKaardirakenduse URL
sh vahetamisegash järjehoidjast
1Maainfo11269336880618748https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
2Aadressiandmed4755416661068https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/adsavalik
3Kitsenduste kaart40547189901100https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
4Kohanimeregister3821242714https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik
5Ajaloolised kaardid261904619661https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline
6INSPIRE18470250367https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/eestigeo
7Teeregister (Transpordiamet)181444374658https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister
8Kultuurimälestised85102668242https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised
9Geodeetiliste punktide andmekogu819711815175https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa
10Looduskaitse68003433279https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse
11Planeeringud59053075170https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud
12Kaitsealad (Keskkonnaamet)438811362647https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/keskkonnaamet_kaitsealad
13Maardlate rakendus40061334151https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad
14RMK metsatööde kaart391849515https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk
15Pärandkultuur3753145555https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur
16Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus3612122967https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
17Vee terviseohutus (Terviseamet)34863112880https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_veetervis
18Mullastik328116604https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mullakaart
191:50 000 geoloogiline baaskaart3189160491https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k
20Merekaart313245052https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/merekaart
21Maaparandussüsteemid2990129938https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus
22Riigimaa oksjonid289745912https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaoksjon
23Ehitusgeoloogia2796110916https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
241:400 000 geoloogilised kaardid24951372403https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k
25Aluskaardid2221183258https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_aluskaardid
26Mürakaart222163527https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/myrakaart
27Kohapärimus2042860298https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kohaparimus
28Üleujutusalad192569434https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua
29Baasrakendus1463764456https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core
30Põllumajanduse veekaitsepiirangud143310166https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kkmin_nitraaditundlik
31Erametsatoetuste kaart14312575https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus
32ESTHub1300211253https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/esthub
33Eesti kohaviiped12661800https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel
34Jahikaart12264621https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/jahikaart
35Soojussaared12233470https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared
36Hoonestusload (TTJA)121352840https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/TTJAhoonestusload
37Avalikud varjumiskohad120435573https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_varjumiskohad
38Karuputk10986835https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/karuputk
39MaaeluGIS95838966https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaeluGIS
40Pärandniidud9054358https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit
41Metsamuutused83643947https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/metsamuutused
42Mahekaart5842857https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
43Sadamakaart5491431https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart
44Veemajanduskavad (2022-2027)5473409https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava
45Loodushoiutööd4843330https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/loodushoid
46Ristipuud4702620https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud
47Haiglad ja kiirabibaasid (Terviseamet)4071170https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_tervishoid
48ESTHub baasrakendus116990https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_esthub
49Ravimiamet104980https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ravimiamet
Kokku 1 416 631 73 240 636 307