X-GIS rakenduste statistika

Maa-amet kogub X-GIS kasutamise statistikat. Loendame rakenduste põhiselt nende esmaste avamiste arvu. Arvesse lähevad nii otse URL-iga avamised, näiteks Maa-ameti geoportaali veebilehe kaudu kaardirakenduste avamine, samuti kaardirakenduse sees teise kaardirakenduse peale ümber lülitamine kui ka kaardirakenduse avamine eelnevalt salvestatud järjehoidja abil. Viimasel juhul läheb arvesse see rakendus, millest järjehoidja on tehtud.

Statistikat hakkame igakuiselt avaldama Maa-ameti geoportaalis.

Aprill 2024

Käesoleva kuu andmed pole lõplikud ja kajastavad hetkeseisu.

JrkRakenduse nimiKokkuAvamise viisKaardirakenduse URL
sh vahetamisegash järjehoidjast
1Maainfo5366425291199894https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
2Kitsenduste kaart34181153951154https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
3Aadressiandmed302821425741https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/adsavalik
4Kohanimeregister237484387https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/knravalik
5Ajaloolised kaardid216843758656https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ajalooline
6Teeregister (Transpordiamet)1453533561237https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister
7INSPIRE8870137802https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/eestigeo
8Kultuurimälestised64681896224https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised
9Looduskaitse61662618266https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse
10Kaitsealad (Keskkonnaamet)59207134362https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/keskkonnaamet_kaitsealad
11Planeeringud47452509104https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud
12Geodeetiliste punktide andmekogu44119052024https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/gpa
13Maardlate rakendus32871185111https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maardlad
14Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus3176112136https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
15Pärandkultuur3134111744https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandkultuur
16Riigimaa oksjonid282835418https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaoksjon
17Maaparandussüsteemid2730117456https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus
18Erametsatoetuste kaart255523420https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus
191:50 000 geoloogiline baaskaart2418122348https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k
20Mullastik230687244https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mullakaart
21Mürakaart20905725https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/myrakaart
22RMK metsatööde kaart202831635https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/rmk
23Ehitusgeoloogia200885010https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
24Merekaart199324318https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/merekaart
25Üleujutusalad183072526https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua
261:400 000 geoloogilised kaardid1814992407https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia400k
27Aluskaardid1717133787https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_aluskaardid
28Sideteenuste kaart (TTJA)158023812https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/netikaart
29Kohapärimus1322564152https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kohaparimus
30Baasrakendus1027670185https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core
31MaaeluGIS906400221https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaeluGIS
32Hoonestusload (TTJA)89941818https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/TTJAhoonestusload
33Soojussaared8173710https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/soojussaared
34Looduslikud pühapaigad7193483https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduslikud_pyhapaigad
35Avalikud varjumiskohad63522034https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_varjumiskohad
36Pärandniidud61426421https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/parandniit
37ESTHub5941702https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/esthub
38Metsamuutused57234415https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/metsamuutused
39Jahikaart57126322https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/jahikaart
40Huvipunktid53928228https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/hp
41Põllumajanduse veekaitsepiirangud4982883https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kkmin_nitraaditundlik
42Karuputk4702481https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/karuputk
43Veemajanduskavad (2022-2027)4542863https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava
44Sadamakaart4181012https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/sadamakaart
45Vee terviseohutus (Terviseamet)37723044https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_veetervis
46Mahekaart3772005https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/mahekaart
47Loodushoiutööd3232130https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/loodushoid
48Ristipuud2331500https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ristipuud
49Rakendusgeodeetilised planšetid1911210https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geod_plansetid
50Eesti kohaviiped1911070https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel
51Haiglad ja kiirabibaasid (Terviseamet)145530https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/terviseamet_tervishoid
52ESTHub baasrakendus1158612https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core_esthub
53Ravimiamet43400https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ravimiamet
Kokku 748 196 57 431 213 219