Erametsakeskuse kaardirakenduse kirjeldus

Piirid uuendatud märts 2021.

Kaardirakenduses kuvatakse metsaalana keskkonnaregistrisse kantud toetusõiguslikke alasid.

Kihi koostamisel on kasutatud järgmisi andmekihte:

 • Katastriüksused
 • Maakondade piirid
 • Natura 2000 alad
 • Looduskaitsealad ning nende vööndid
 • ETAK puistud
 • ETAK kraavid
 • ETAK teed
 • ETAK hoone
 • ETAK muu rajatis
 • ETAK maa-alune
 • EMK mõõdistusandmed
 • PRIA põllumassiivid
 • Poollooduslikud kooslused
 • Vääriselupaigad

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Natura 2000 metsakiht
(Metsaalana KKR-i kantud toetusõiguslikud alad; piirid uuendatud märts 2021)
Erametsakeskus
5322 9640
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval
Natura 2000 ala
(Linnuala, Loodusala)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2876
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
Ei ole saadaval
Poollooduslik kooslus
(seisuga 19. veebruar 2021 a.)

Keskkonnaameti Looduskaitse osakond
680 7454, 680 7428
Geoinformaatika osakond
675 0866

Ei ole saadaval
Kaitserežiim
(piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd)
Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond
626 2876
Katastri arendusosakond
665 0691, 675 0843
Ei ole saadaval
PRIA põllumassiivide andmekiht
(põllumassiivide infot uuendatakse kord päevas)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet
737 7617, 737 1248
Geoinformaatika osakond
675 0867, 675 0866
Ei ole saadaval

Üldandmestik

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
Katastrikaart
(katastripiirid seisuga 5. veebruar 2021 a.)
Katastri arendusosakond
665 0782, 675 0126
WMS: alus, alus-geo
(Igapäevase uuendusega seis)
Haldus-ja asustuspiirid Geoinformaatika osakond
665 0645, 675 0866
WMS: alus, kaart, fotokaart,
ajalooline, alus-geo
Allalaetav: haldus-ja asustuspiirid
Kõrgusandmed
(kõrgus- ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
5691 1943, 675 0866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

Kaardirakenduse otsingud

Otsinguid on võimalik teha kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Katastriüksus metsakihiga - toetusõiguslike katastriüksuste otsing. Otsida saab katastritunnuse ja katastriüksuse nime alusel. Tagastatakse kü. ruumikuju.
 • Metsaalad - toetusõiguslike metsaalade otsing. Otsida saab katastritunnuse ja katastriüksuse nime alusel. Tagastatakse toetusõigusliku ala ruumikuju.
 • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
 • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
 • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Viimati muudetud: 21.09.2021 11:37
Tagasi algusesse