[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Maaparandussüsteemide kaardirakendus

Kaardirakenduses kuvatakse Maaparandussüsteemide registris registreeritud maaparandusehitised - riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud, eesvoolud, kollektoreesvoolud, reguleeriv võrk.
 

Maaparandussüsteemide registri (edaspidi register) pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate maaparandusehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.

Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet.

Registri pidamine toimub vastavalt maaparandusseadusele,  avaliku teabe seaduseleisikuandmete kaitse seadusele  ja  maaparandussüsteemide registri asutamise ja registri pidamise põhimäärusele ning muudele õigusaktidele.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Maaparandusehitised
(Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolid, maaparandusehitise eesvoolud, maaparandusehitise kollektoreesvoolud, maaparandusehitise reguleeriv võrk)
Põllumajandusamet
6256241, 6712617
Geoinformaatika osakond
6750866
Ei ole saadaval
Maaparandusüsteemid(endised kehtetud objektid) Põllumajandusamet
6256241, 6712617
Geoinformaatika osakond
6750866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Maaparandussüsteemid(KPOIS)
(Maaparandussüsteemid, Eesvoolud)
Katastri teabe- ja arendusosakond
 6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo
katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

 

Aluskaardid

   * WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html    

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Maaparandusehitise otsing - ehitise otsing keskuse, süsteemi koodi, nime, koodi ja veekogu nime järgi. Tagastatakse ehitise ruumikuju.
  • Maaparandussüsteemi(KPOIS) - ehitise otsing KPOIS väise tunnuse ja objekti nime alusel.Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi: 
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_