Kiirpäring maakatastrist


Juurdepääs teenusele:

Kiirpäring maaregistrist

Kiirpäring maakatastrist on veebiteenus, mis võimaldab saada teavet huvipakkuva(te) katastriüksus(t)e kohta. Otsida saab katastriüksust tunnuse ja aadressi, samuti otsija asukoha alusel. Teavet saab ühe või korraga mitme katastriüksuse kohta.

Otsingu aluseks on katastriüksuse tunnus, täisaadress või lähiaadress.

Tulemuseks pakutakse otsitud katastriüksuse andmeid, katastriüksuse asukohta kaardil või Maainfo kaardirakenduses. Soovi korral on võimalik vormistatud tulemus trükkida.

Uuendused:

  • uuendenud kasutajaliides
  • kasutatav nutitelefonides ja tahvelarvutites
  • sotsiaalmeediasse jagamine
  • uued URL põhised teenuse poole pöördumised (L-EST97 XY koordinaatpaar, EHAK filter, aadress)
  • oma asukoha alusel katastriüksuse päring (millised katastriüksusel ma olen) Tähelepanu, asukoha määramise täpsus sõltub kasutatast seadmest ja satelliitsignaalide kättesaadavusest. Näiteks lagedal alal on asukoha määramine täpsem, kui metsa all.

Teenuse aadress: https://xgis.maaamet.ee/ky/

Kasutajajuhend


Kontakt: kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866