Geodeesia kalkulaatorid

BK77 ja EH2000 kõrguste ülemineku kalkulaator

BK77 ja EH2000 üleminekuparameetrid arvutati mudelpinnana, mis võimaldab BK77 kõrguste ümberarvutamist EH2000 kõrgusteks ja vastupidi.
Üleminekumudeli sammuks on 1' x 0.5', piirkonnaks on B = 57º 20' ... 60º 00' ja L = 21º 20' ... 28º 40'.

Väljaspool mudeli piirkonda mudeli kasutamine ei ole soovitatav.

Kõrguste ülemineku kalkulaatori masinloetav kasutamine

Üksikpäring

Sisendväärtused:

 • x: xL-EST97 või BEUREF-EST97
 • y: yL-EST97 või LEUREF-EST97
 • h: BK77 kõrgus

NÄIDE:

https://gpa.maaamet.ee/api/ymudel?x=6532869.474&y=388566.599&h=5.926

Vastus JSON kujul: {"nimi":"","x":6532869.474,"y":388566.599,"h":6.184405480000001}

Masspäring

https://gpa.maaamet.ee/api/ymudel

Sisendiks on JSON massiiv:

 • nimi: see väli on valikuline, see võib ka puududa
 • x: xL-EST97 või BEUREF-EST97
 • y: yL-EST97 või LEUREF-EST97
 • h: BK77 kõrgus

Sisend:


[
  {
    "nimi": "Nimi1",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 100
  },
  {
    "nimi": "Nimi2",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 100
  },
  {
    "nimi": "Nimi3",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 100
  }
]

Vastus:


[
  {
    "nimi": "Nimi1",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 100.21416628
  },
  {
    "nimi": "Nimi2",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 100.21416628
  },
  {
    "nimi": "Nimi3",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 100.21416628
  }
]

Juurdepääs teenusele


EST-GEOID2017 kalkulaator

EST-GEOID2017 geoidi mudel: Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017.

Geoidi mudelit EST-GEOID2017 kasutatakse EUREF-EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks EH2000 kõrgusteks ja vastupidi, vastavalt esitatavatele täpsusnõuetele. Geoidi kalkulaatorit on võimalik kasutada normaalkõrguse arvutamiseks geodeetilisest kõrgusest, mis on mõõdetud näiteks GNSS seadmega.

EST-GEOID2017 geoidi mudeli kasutamine toimub lõppkasutaja vastutusel. Geoidi mudeli võimalikest ebatäpsustest tuleneva võimaliku varalise kahju eest Maa-amet ei vastuta. Geoidi mudeli lubamatu ega oskamatu kasutamise eest lõppkasutaja poolt ega lõppkasutaja vigade eest Maa-amet ei vastuta.

EST-GEOID2017 kalkulaatori masinloetav kasutamine

Üksikpäring

Sisendväärtused:

 • x: xL-EST97
 • y: yL-EST97
 • h: sõltuvalt teisenduse suunast kas EUREF-EST97 ellipsoidaalne kõrgus või normaalkõrgus EH2000
 • dirEllipsToGeoid: Teisenduse suund "true" tähendab, et teisendus tehakse suunas ellipsoidaalne kõrgus EUREF-EST97 -> normaalkõrgus EH2000, "false" puhul teisendatakse normaalkõrgus EH2000 -> ellipsoidaalne kõrgus EUREF-EST97

NÄIDE:

https://gpa.maaamet.ee/api/geoid?x=6532869.474&y=388566.599&h=25.749&dirEllipsToGeoid=false

Vastus JSON kujul: {"nimi":"Nime ei leitud","x":6532869.474,"y":388566.599,"h":45.31339082979002}

Välja "nimi" ei kasutata üksiku päringu puhul, see on vaikeväärtusega "No name"

Masspäring

https://gpa.maaamet.ee/api/geoid

Sisendiks on JSON massiiv:

 • dirEllipsToGeoid: Teisenduse suund. true tähendab, et teisendus tehakse suunas ellipsoidaalne kõrgus EUREF-EST97 -> normaalkõrgus EH2000. false puhul teisendatakse normaalkõrgus EH2000 -> ellipsoidaalne kõrgus EUREF-EST97
 • inputData: Sisendandmed massiivina, mis sisaldab objekte kujul:
  • nimi: väli valikuline, konkreetse punkti nimetus.
  • x: xL-EST97
  • y: yL-EST97
  • h: sõltuvalt teisenduse suunast kas EUREF-EST97 ellipsoidaalne kõrgus või normaalkõrgus EH2000

Sisend:


{
  "dirEllipsToGeoid": true,
  "inputData": [
    {
      "nimi": "Nimi1",
      "x": 59.0256,
      "y": 24.7524,
      "h": 100
    },
    {
      "nimi": "Nimi2",
      "x": 59.0256,
      "y": 24.7524,
      "h": 100
    },
    {
      "nimi": "Nimi3",
      "x": 59.0256,
      "y": 24.7524,
      "h": 100
    }
  ]
}

Vastus:


[
  {
    "nimi": "Nimi1",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 80.67063229980468
  },
  {
    "nimi": "Nimi2",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 80.67063229980468
  },
  {
    "nimi": "Nimi3",
    "x": 59.0256,
    "y": 24.7524,
    "h": 80.67063229980468
  }
]

Juurdepääs teenusele


L-EST97 - EUREF-EST97 koordinaatide kalkulaator

Koordinaatide kalkulaatori abil on võimalik teostada ümberarvutusi L-EST97 tasapinnalistest ristkoordinaatidest EUREF-EST97 geodeetilisteks koordinaatideks ja vastupidi.

Koordinaatide kalkulaatori masinloetav kasutamine

Üksikpäring

Sisendväärtused:

 • x: xL-EST97 või BEUREF-EST97 sisend, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
 • y: yL-EST97 või LEUREF-EST97 sisend, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
 • dirGeoToLest:  määrab teisenduse suuna, "true" tähendab, et teisendatakse EUREF-EST97 -> L-EST97, "false" puhul teisendatakse L-EST97 -> EUREF-EST97

NÄIDE:

https://gpa.maaamet.ee/api/geolest?x=6532869.474&y=388566.599&dirGeoToLest=false

Vastus JSON kujul: {"nimi":"No name","x":58.92051821331542,"y":22.06527067514435}

Välja "nimi" ei kasutata üksiku päringu puhul, see on vaikeväärtusega "No name"

Masspäring

https://gpa.maaamet.ee/api/geolest

Sisendiks on JSON massiiv:

 • dirGeoToLest: määrab teisenduse suuna, "true" tähendab, et teisendatakse EUREF-EST97 -> L-EST97, "false" puhul teisendatakse L-EST97 -> EUREF-EST97
 • inputData: massiiv, mis sisaldab teisendatavaid punkte objektidena, kujul:
  • nimi: punkti nimetus, valikuline väli.
  • x: xL-EST97 või BEUREF-EST97 sisend, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
  • y: yL-EST97 või LEUREF-EST97 sisend, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse

Sisend:


{
  "dirGeoToLest": false,
  "inputData": [
    {
      "nimi": "nimi1",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736
    },
    {
      "nimi": "nimi2",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736
    },
    {
      "nimi": "nimi3",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736
    }
  ]
}

Vastus:


[
  {
    "nimi": "nimi1",
    "x": 59.3445187291739,
    "y": 25.59764418487988
  },
  {
    "nimi": "nimi2",
    "x": 59.3445187291739,
    "y": 25.59764418487988
  },
  {
    "nimi": "nimi3",
    "x": 59.3445187291739,
    "y": 25.59764418487988
  }
]

Juurdepääs teenusele


Globaalne koordinaatide kalkulaator

Mõeldud koordinaatide transormeerimiseks ühest koordinaatide süsteemist teise.

Andmed peavad olema tekstifailis järgmisel kujul:

 • Punkti nimi - ainult numbriline, tühikuid ei tohi olla
 • X - koma asemel peab olema punkt
 • Y - koma asemel peab olema punkt
 • H - koma asemel peab olema punkt (kõrguse tulp on vajalik)

Globaalse koordinaatide kalkulaatori masinloetav kasutamine

Üksikpäring

Sisendväärtused:

 • sourceFormat: Sisendkoordinaatide koordinaadisüsteem. GPA veebis globaalse kalkulaatori vormi rippmenüüs oleva koordinaadisüsteemi  järjekorranumber
 • resultFormat: Väljundkoordinaatide koordinaadisüsteem. GPA veebis globaalse kalkulaatori vormi rippmenüüs oleva koordinaadisüsteemi järjekorranumber.
 • x: sisendkoordinaadile vastava koordinaadisüsteemi x
 • y: sisendkoordinaadile vastava koordinaadisüsteemi y
 • h: sisendkoordinaadi h

NÄIDE:

https://gpa.maaamet.ee/api/gauss?sourceFormat=9&resultFormat=14&x=6532869.474&y=388566.599&h=0

Vastus JSON kujul: {"nimi":"1-0","x":6531690.14,"y":561341.598,"h":0.0}

Masspäring

https://gpa.maaamet.ee/api/gauss

Sisendiks on JSON massiiv:

 • sourceFormat: Sisendkoordinaatide koordinaadisüsteem. GPA veebis globaalse kalkulaatori vormi rippmenüüs oleva koordinaadisüsteemi järjekorranumber.
 • resultFormat: Väljundkoordinaatide koordinaadisüsteem. GPA veebis globaalse kalkulaatori vormi rippmenüüs oleva koordinaadisüsteemi järjekorranumber.
 • inputData: massiiv, mis sisaldab töödeldavaid punkte objektidena, kujul:
  • nimi: punkti nimetus, valikuline väli.
  • x: sisendkoordinaadile vastava koordinaadisüsteemi x
  • y: sisendkoordinaadile vastava koordinaadisüsteemi y
  • h: sisendkoordinaadi h

Sisend:


{
  "sourceFormat": "2",
  "resultFormat": "4",
  "inputData": [
    {
      "nimi": "Nimi1",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736,
      "h": 101
    },
    {
      "nimi": "Nimi2",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736,
      "h": 102
    },
    {
      "nimi": "Nimi3",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736,
      "h": 103
    }
  ]
}

Vastus:


[
  {
    "nimi": "Nimi1",
    "x": 6579575.889,
    "y": 590897.736,
    "h": 101
  },
  {
    "nimi": "Nimi2",
    "x": 6579575.889,
    "y": 590897.736,
    "h": 102
  },
  {
    "nimi": "Nimi3",
    "x": 6579575.889,
    "y": 590897.736,
    "h": 103
  }
]

Juurdepääs teenusele

Kohalik koordinaatide kalkulaator

Mõeldud kohalike koordinaatide transformeerimiseks riikliku koordinaatide süsteemi (L-EST97).

Andmed peavad tekstifailis olema kujul:

 • Punkti nimi - nii numbriline kui nimeline, tühikuid ei tohi olla
 • X - koma asemel peab olema punkt
 • Y - koma asemel peab olema punkt

 Kohalike koordinaatide ülemineku kalkulaatori masinloetav kasutamine

Üksikpäring

Sisendväärtused:

 • location: asukoht, mille koordinaadisüsteemi kasutatakse teisendusel. GPA veebis oleva kohaliku kalkulaatori vormi rippmenüüs oleva asukoha järjekorranumber.
 • x: x koordinaat. Kas kohalik või L-EST97 sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust soovitakse teha
 • y: y koordinaat. Kas kohalik või L-EST97 sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust soovitakse teha
 • dirLocalToLest: teisenduse suund, "true" tähendab, et teisendus tehakse kohalikust koordinaadisüsteemist L-EST97 koordinaadisüsteemi, "false" puhul teisendatakse L-EST97 süsteemist kohalikku süsteemi.

NÄIDE:

https://gpa.maaamet.ee/api/helm?location=22&x=6522189.171&y=430022.936&dirLocalToLest=false

Vastus JSON, kujul: {"nimi":"Asukoht","x":1696.102,"y":3779.017}

Masspäring

https://gpa.maaamet.ee/api/helm

Sisendiks on JSON massiiv:

 • dirLocalToLest: teisenduse suund, "true" tähendab, et teisendus tehakse kohalikust koordinaadisüsteemist L-EST97 koordinaadisüsteemi, "false" puhul teisendatakse L-EST97 süsteemist kohalikku süsteemi.
 • location: asukoht, mille koordinaadisüsteemi kasutatakse teisendusel. GPA veebis oleva kohaliku kalkulaatori vormi rippmenüüs oleva asukoha järjekorranumber.
 • inputData: sisendandmed massiivina, mis sisaldab andmeid kujul:
  • nimi: Punkti nimetus, valikuline väli, võib puududa
  • x: x koordinaat. Kas kohalik või L-EST97 sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust soovitakse teha
  • y: y koordinaat. Kas kohalik või L-EST97 sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust soovitakse teha

Sisend:


{
  "dirLocalToLest": false,
  "location": "11",
  "inputData": [
    {
      "nimi": "nimi1",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736
    },
    {
      "nimi": "nimi2",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736
    },
    {
      "nimi": "nimi3",
      "x": 6579575.891,
      "y": 590897.736
    }
  ]
}

Vastus:


[
  {
    "nimi": "nimi1",
    "x": 13112744.628,
    "y": 1067570.034
  },
  {
    "nimi": "nimi2",
    "x": 13112744.628,
    "y": 1067570.034
  },
  {
    "nimi": "nimi3",
    "x": 13112744.628,
    "y": 1067570.034
  }
]

Juurdepääs teenusele

Eesti-Läti piiriala koordinaatide kalkulaator

Mõeldud Eesti - Läti piirialal koordinaatide transformeerimiseks Eesti koordinaatsüsteemi L-EST97 ja Läti koordinaatsüsteemi LKS-92 vahel. Mudeli piirkonnaks on L = 24.2° ... 27.5° ja B = 57.4° ... 58.2°, mudeli andmete samm on 0.02/0.01 kaarekraadi (ca 1.1 km). Mudel katab 2 km laiuse piiriäärse koridori, väljaspool mudeli ala on mudeli väärtused NaN.

 Eesti-Läti piiriala koordinaatide kalkulaatori masinloetav kasutamine

Üksikpäring

Sisendväärtused:

 • x: xL-EST97 või xLKS-92, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
 • y: yL-EST97 või yLKS-92, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
 • dirLestToLks – määrab teisenduse suuna. "true" tähendab, et teisendatakse L-EST97->LKS-92, "false" puhul teisendatakse LKS-92 -> L-EST97

NÄIDE:

https://gpa.maaamet.ee/api/crdmudel?dirLestToLks=true&x=6441619.1505&y=570736.4837

Vastus JSON, kujul: {"nimi":"N/A","x":441585.653698843,"y":570711.1549272195}

Masspäring

https://gpa.maaamet.ee/api/crdmudel

Sisendiks on JSON massiiv:

 • dirLestToLks
 • inputData – massiiv, mis sisaldab teisendatavaid punkte objektidena, kujul:
  • nimi: punkti nimetus, valikuline väli.
  • x: xL-EST97 või xLKS-92, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
  • y: yL-EST97 või yLKS-92, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse

Sisend:


{
  "dirLestToLks": true,
  "inputData": [
    {
      "nimi": "nimi1",
      "x": 6441619.1505,
      "y": 570736.4837
    },
    {
      "nimi": "nimi2",
      "x": 6441619.1505,
      "y": 570736.4837
    },
    {
      "nimi": "nimi3",
      "x": 6441619.1505,
      "y": 570736.4837
    }
  ]
}

Vastus:


[
  {
    "nimi": "nimi1",
    "x": 441585.65380000044,
    "y": 570711.1549
  },
  {
    "nimi": "nimi2",
    "x": 441585.65380000044,
    "y": 570711.1549
  },
  {
    "nimi": "nimi3",
    "x": 441585.65380000044,
    "y": 570711.1549
  }
]

Eesti-Läti piiriala kõrguste kalkulaator

Mõeldud Eesti-Läti piirialal kõrguste transformeerimiseks Eesti kõrgussüsteemi EH2000 ja Läti kõrgussüsteemi LAS-2000,5 vahel. Mudeli piirkonnaks on L = 24.2° ... 27.5° ja B = 57.4° ... 58.2°, mudeli andmete samm on 0.02/0.01 kaarekraadi (ca 1.1 km). Mudel katab 2 km laiuse piiriäärse koridori, väljaspool mudeli ala on mudeli väärtused NaN.

 Eesti-Läti piiriala kõrguste kalkulaatori masinloetav kasutamine

Üksikpäring

Sisendväärtused:

 • x: xL-EST97 või BEUREF-EST97
 • y: yL-EST97 või LEUREF-EST97
 • h: sõltuvalt teisenduse suunast kas EH2000 või LAS2000,5 kõrgus. 
 • dirEh2000ToLas20005: Teisenduse suund. "true" tähendab, et teisendus tehakse suunas
  EH2000 -> LAS-2000,5. "false" puhul teisendatakse LAS-2000,5 -> EH2000.

NÄIDE:

https://gpa.maaamet.ee/api/hmudel?x=6441619.1505&y=570736.4837&h=10&dirEh2000ToLas20005=true

Vastus JSON, kujul: {"nimi":"N/A","x":6441619.1505,"y":570736.4837,"h":9.99491}

Masspäring

https://gpa.maaamet.ee/api/hmudel

Sisendiks on JSON massiiv:

 • dirEh2000ToLas20005: Teisenduse suund. true tähendab, et teisendus tehakse suunas
  EH2000 -> LAS-2000,5. False puhul teisendatakse LAS-2000,5-> EH2000
 • inputData: Sisendandmed massiivina, mis sisaldab objekte kujul:
  • nimi: väli valikuline, konkreetse punkti nimetus.
  • x: xL-EST97 või BEUREF-EST97
  • y: yL-EST97 või LEUREF-EST97
  • h: sõltuvalt teisenduse suunast kas EH2000 või LAS-2000,5 kõrgus.

Sisend:


{
  "dirLocalToLest": false,
  "location": "11",
  "inputData": [
    
  " dirEh2000ToLas20005": true,
  "inputData": [
    {
      "nimi": "Nimi1",
      "x": 6438343.2745,
      "y": 574335.6625,
      "h": 100
    },
    {
      "nimi": "Nimi2",
      "x": 6438343.2745,
      "y": 574335.6625,
      "h": 100
    },
    {
      "nimi": "Nimi3",
      "x": 6438343.2745,
      "y": 574335.6625,
      "h": 100
    }
  ]
}

Vastus:


[
  {
    "nimi": "Nimi1",
    "x": 6438343.2745,
    "y": 574335.6625,
    "h": 100.0046
  },
  {
    "nimi": "Nimi2",
    "x": 6438343.2745,
    "y": 574335.6625,
    "h": 100.0046
  },
  {
    "nimi": "Nimi3",
    "x": 6438343.2745,
    "y": 574335.6625,
    "h": 100.0046
  }
]

Valga-Valka koordinaatide kalkulaator

Mõeldud Valga-Valka kaksiklinnas koordinaatide transformeerimiseks Eesti koordinaatsüsteemi L-EST97 ja Läti koordinaatsüsteemi LKS-92 vahel. Mudeli piirkonnaks on L = 25.98° ... 26.08° ja B = 57.76° ... 57.80°, mudeli andmete samm on 0.004/0.002 kaarekraadi (ca 220 m).

 Valga-Valka koordinaatide kalkulaatori masinloetav kasutamine

Üksikpäring

Sisendväärtused:

 • x: xL-EST97 või xLKS-92, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
 • y: yL-EST97 või yLKS-92, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
 • dirLestToLks – määrab teisenduse suuna. "true" tähendab, et teisendatakse L-EST97->LKS-92, "false" puhul teisendatakse LKS-92 -> L-EST97

NÄIDE:

https://gpa.maaamet.ee/api/valgacrdmudel?dirLestToLks=true&x=6405383.296&y=621526.437

Vastus JSON, kujul: {"nimi":"N/A","x":405350.93068611564,"y":621479.0917640538}

Masspäring

https://gpa.maaamet.ee/api/valgacrdmudel

Sisendiks on JSON massiiv:

 • dirLestToLks
 • inputData – massiiv, mis sisaldab teisendatavaid punkte objektidena, kujul:
  • nimi: punkti nimetus, valikuline väli.
  • x: xL-EST97 või xLKS-92, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse.
  • y: yL-EST97 või yLKS-92, sõltuvalt sellest, mis suunas teisendust teha soovitakse

Sisend:


{
  "dirLestToLks": true,
  "inputData": [
    {
      "nimi": "nimi1",
      "x": 6405383.296,
      "y": 621526.437
    },
    {
      "nimi": "nimi2",
      "x": 6405751.597,
      "y": 620908.716
    },
    {
      "nimi": "nimi3",
      "x": 6406387.536,
      "y": 622596.025
    }
  ]
}

Vastus:


[
  {
    "nimi": "nimi1",
    "x": 405350.93068611564,
    "y": 621479.0917640538
  },
  {
    "nimi": "nimi2",
    "x": 405719.30960231076,
    "y": 620861.6467191223
  },
  {
    "nimi": "nimi3",
    "x": 406354.5883987206,
    "y": 622548.6819720176
  }
]

Juurdepääs teenusele


Viimati muudetud: 19.12.2022 16:30
Tagasi algusesse