Elev

Elev leiab kõrgusmudeli (kõik mida ArcGIS kõrgusmudeli all mõistab, sh. TIN ja raster) abil vektorkihile (nähtusklassile) kõrgused (Z koordinaadi väärtused). Nähtusklass peab eelnevalt sisaldama Z koordinaate, vanad Z väärtused kirjutatakse üle.

Programm on loodud ETAK tuumandmete töötlemiseks, kuid seda on võimalik kasutada ka muude andmete jaoks.

Need punktid, mille kohta kõrgusmudelilt ei saa kõrgusarvu, jäävad sama Z koordinaadiga kui enne (see võimaldab kasutada nt. üle-Eestilise nähtusklassi kõrguste leidmiseks mitmest tükist koosnevat kõrgusmudelit). Töödeldavate objektide valikuks saab rakendada ka tärkfiltrit ühe numbrilise välja järgi.

Uusim Elevi versioon kannab numbrit 2.0.5.

Kasutamine

Programmi paigaldamisega nõustub kasutaja Elevi litsentsilepinguga


Viimati muudetud: 27.05.2022 11:00
Tagasi algusesse