SDEMuutused

SDEMuutused võimaldab teostada päringu ArcSDE serverisse ning väljastada mingi nähtusklassiga näidatud ajavahemikus tehtud muudatused.

Eraldi tuuakse välja sellel ajavahemikul lisandunud, kustutatud ja muudetud kirjed. Väljundis on eristatud ruumikuju ja tärkandmete muudatused. Kasutaja võib valida, kas teda huvitavad kõikide atribuutide muutused või ainult mõnel spetsiifilisel andmeväljal toimuv. Lisaks nähtusklassi ja soovitud ajavahemiku valimisele saab väljundandmeid kitsendada kasutades ka tärk- ja ruumifiltrit.

Programm töötab kõikide nähtusklassidega, millel on SDE serveril konfigureeritud automaatne andmete arhiveerimine.

Uusim programmi versioon on 1.0.0.

Kasutamine

Programmi paigaldamisega nõustub kasutaja SDEMuutused litsentsilepinguga


Viimati muudetud: 23.05.2022 14:28
Tagasi algusesse