Integreeritav aadressiotsing In-ADS

In-ADS aadressiotsingu veebiteenus on:

 • Tasuta
 • Töökindel ja kiire
 • Lihtsalt paigutatav
 • Mitmesuguste seadistusvõimalustega
 • Ajakohaste andmetega
 • Sisaldab posti sihtnumbrit

In-ADS-i veebiteenuse näol on tegemist aadressiandmete süsteemi (ADS-i) andmeid kasutava integreeritava aadressiotsinguga, mida on võimalik lihtsalt paigutada erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse. In-ADS-is on alati kõige täpsemad ja ajakohasemad aadressid, sest tänu igaöistele uuendamistele jõuavad sinna kõik aadressiandmete süsteemis tehtud muudatused.

In-ADS on kiire ja mugav. In-ADS-i kaudu saavad kõik huvilised tasuta kätte korrektsed Eesti aadressid koos võimalusega salvestada need oma infosüsteemi. Teenus sobib kõigile asutustele, kes ootavad oma veebirakenduste kasutajatelt aadressi sisestamist. In-ADS-i kaudu on see tehtud tarbijale mugavaks (aadresse pakutakse juba sisestamise käigus) ja rakendusele edastatakse info valitud aadressi kohta süsteemselt töödeldaval kujul. Võimalik on kasutada ka objektipõhist otsingut.

In-ADS sisaldab ka kaardikomponenti, kus aadressi ja objekti otsing võib olla nii teksti- kui ka kaardipõhine. Lisaks saab luua ka ilma otsinguta staatilist kaarti, näiteks asutuse asukoha kuvamiseks.

Aadressi andmeid on võimalik pärida ka ilma integreeritava kasutajaliideseta, kasutades Gazetteer-teenuse URL päringut, mis tagastab tulemused JSON või XML kujul.

In-ADS on juba edukalt kasutusel mitmes veebirakenduses - näiteks Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas, ID-kaardi ja juhilubade taotlemisel, ettevõtte registreerimisel ja paljudes teistes kohtades.

Kui sinu kodulehel või veebirakenduses on väli, kus kasutajatel on vaja sisestada või otsida Eesti aadresse, siis soovitame selleks kasutada In-ADS-i:

 • In-ADS sisaldab kõiki ametlikke Eesti aadresse ja on alati ajakohane. Kui aadressi In-ADS-is ei ole, siis ei ole tegemist korrektse aadressiga ja seda ei tohiks kasutada.
 • In-ADS sisaldab lisaks aadressile ka posti sihtnumbrit, seega seda kasutajalt eraldi küsida ei ole vaja.
 • In-ADS-is otsingureegleid on täiustatud mitmete aastate jooksul, mis tagab, et sisestatud otsingutekstile antakse võimalikult asjakohane vaste.
 • Saab vaadata leitud objekti kaardil või teha objekti valik kaardil.
 • Ametlikku aadressi on võimalik otsida ka mitteametlike linnaosade ja asumite (nt Annelinn) ning huvipunktide, sh kvartalite ja asustatud saarte nimede (nt Linnahall, Ülemiste keskus, Rotermanni kvartal) alusel.
 • In-ADS loob eelduse ADS-iga liidestumise kaudu hiljem vajadusel aadressiandmete ajakohasena hoidmiseks.
 • Maa-ameti poolt on tehtud kõik, et In-ADS oleks maksimaalselt kättesaadav. Näiteks on In-ADS juba kasutusel mitmetes riigi jaoks väga olulistes teenustes (nt isikut tõendavate dokumentide iseteenindus, äriregistris ettevõtte asutamine jne), seega on teenuse toimekindlus kõrgel tasemel. Kuna tegemist on tasuta teenusega, siis teenustaseme lepingut Maa-amet In-ADS-ile ei paku.
 • In-ADS on pidevalt arenev teenus, millele regulaarselt lisatakse täiendusi ja uusi funktsionaalsusi.

Kaart In-ADS-is

In-ADS-i konfigureerimisel saab seadistada ka kaardikomponendi. See võimaldab lõppkasutajal vajalikku aadressi ja objekti (nt hoonet) otsida nii tekstina (kasutaja sisestab oma aadressi tekstina) kui ka kaardipõhiselt (kasutaja valib vajaliku koha kaardilt). Kaardikomponenti saab vaikimisi peita ja kasutada ainult juhul, kui teksti abil vajalikku aadressi ei leita.

Kaardikomponenti on võimalik kasutada ka ainult eelseadistatud asukohakaardina näiteks asutuse või ettevõtte tegevuskohtade kuvamiseks.

In-ADS rakenduses saab taustaks valida Maa-ameti toodetud hübriid- ja aluskaardi, ortofoto, halltoonides kaardi või reljeefkaardi ning kuvada seal ka katastriüksuste piire ja aadressipunkte. Samuti võimaldab In-ADS-i kaardikomponent mainitud Maa-ameti andmete kõrval kuvada ka erinevaid WMS-i kihte.

Redaktor

In-ADS-ile pakub lisafunktsionaalsust redaktor, millega saab:

 • joonestada kaardil lihtsaid geomeetriaid
 • joonestatud geomeetriat salvestada mõnda välisesse andmebaasi ja seda hiljem kaardil taasesitada
 • määrata geomeetriatele oma kujunduse, näiteks punktile kuvatava ikooni ja selle suuruse, joonele laiuse ja värvi ning alale lisaks täitevärvi ja selle läbipaistvuse

Integreerimine kasutaja lehele

In-ADS komponendi lisamiseks oma leheküljele saab genereerida vajaliku koodi. Detailsema kirjelduse komponendi kasutamise ja seadistamise kohta leiab kasutusjuhendist (PDF) või arendusjuhendist (PDF).

Näidislingid

Liidestumine ADS-iga

ADS-iga liidestumine In-ADS-i abil - infosüsteemi liidestumist ADS-iga In-ADS komponendi kaudu võib nimetada ka ülikergliidestumiseks. See on parim valik veebipõhiste kasutajaliidestega süsteemidele, mis ei vaja maha salvestatud aadresside ajakohastamist ja taluvad välise komponendi töökindluse riski. In-ADS on kõrge käideldavusega teenus, sest tema olulised koostisosad on dubleeritud.

In-ADS ja X-tee

In-ADS-i kasutamine ei eelda X-tee teenuste kasutamist ja on süsteemi arendamise mõttes kõige odavam ja kiiremini rakendatav lahendus. In-ADS-i laialdasem kasutamine loob ka eelduse, et kasutajatel tekib erinevatel veebilehtedel sarnane kasutuskogemus.

In-ADS-i komponendi kasutust saab edukalt kombineerida ADS-i X-tee teenuste tarbimisega.

In-ADS-i kasutamist tutvustav video


Viimati muudetud: 13.05.2024 15:56
Tagasi algusesse