In-ADS konteinerlahenduse paigaldusjuhis

Paigaldamine ja kasutamine

Eeldused
  • paigaldatud docker tarkvara koos docker composega
  • kasutada vähemalt 4GB vaba muutmälu
  • dockeril on kasutada vähemalt 15GB vaba kettaruumi
  • port 80 on vaba
  • alla on laetud docker-compose.yaml fail
Käivitamine

docker-compose up -d

Võtab aega sõltuvalt arvuti võimsusest ja interneti kiirusest 5-10 min.

Kasutamine

Kui tarkvara on paigaldatud lokaalsesse tööjaama, siis ava veebilehitsejaga aadress http://localhost NB! Esimesed päringud on aeglased, palume kannatust!

Seiskamine

docker-compose down

Tarkvara pakettide uuendamine

docker-compose pull

Puhastamine

Hoolikas tasub olla kõvaketta ruumi kasutusega, käsuga:

docker system prune -a -f --volumes

saab eemaldada dockeri poolt mittekasutatavad ressursid. Seda on kaval pruukida hetkel kui tarkvara on uuendatud ja uuesti käima pandud. Täpsemalt palun lugeda tootja lehelt.


Viimati muudetud: 05.02.2024 10:16
Tagasi algusesse