Estonian Address Search

Tööriist Estonian Address Search võimaldab otsida Eesti ametlikke aadresse ja katastritunnuseid ning kuvada neid kaardil. Lisaks on võimalik pärida aadresse ka kaardil klikkides ehk pöördkodeerida koordinaatide järgi. Põhineb In-ADS API-l. 

 Programm ja kasutusjuhend on leitav QGIS pistikprogrammide repositooriumist

Viimati muudetud: 15.03.2024 15:41
Tagasi algusesse