In-ADS konteinerlahendus

In-ADS konteinerlahendus (ehk Inaadresslite) annab kasutajatele võimaluse In-ADS-i paigaldada oma taristusse. See võib vajalik olla juhtudel:

  • Kui on vaja tagada In-ADS-i suurem töökindlus (In-ADS paikneb teie taristus, seega sõltub tema töö ainult teie taristust, kui keskne In-ADS ei toimi või on nt võrguprobleeme, siis teie In-ADS konteinerlahendus töötab lokaalselt edasi)
  • Kui on vaja teha masspäringuid In-ADS-i kasutades (teie taristusse paigaldatud In-ADS konteinerlahendusele In-ADS kasutustingimustes sätestatud piirangud ei kehti, st saate teha päringuid vastavalt oma sisemistele vajadustele ning ülekoormuse korral mõjutab see ainult teie tarbijaid)

Konteinerlahendusel on 2 erineva keerukusastmega versiooni, mis eeldavad erineva tehnilise platvormi kasutamist. Konteinerlahenduse kasutamise tehnilised eeldused ning paigaldus- ja uuendamisjuhised on leitavad allolevatel linkidel:

Dockeri platvormil põhinev lahendus

Helm (Kubernetes) platvormil põhinev lahendus

In-ADS admeid uuendatakse kord ööpäevas, seega soovitame kõigil In-ADS konteinerlahenduse kasutajal samuti uuenduste paketi alla laadida korra ööpäevas, et tagada ka oma teenuses kaasaegsed aadressiandmed.

Vastavalt In-ADS-i kasutustingimusetele palume In-ADS konteinerlahenduse kasutusele võtmisel sellest Maa-ametile teada anda meiliaadressil inads.abi@maaamet.ee.

Teates palume teavet: kasutaja (ettevõte) ja millises infosüsteemis või veebilehel In-ADS konteinerlahenduse otsing kasutusele võetakse. Siis saame kasutajaid teavitada võimalikest muudatustest ning jagada parema kasutuse soovitusi.


Viimati muudetud: 11.02.2024 22:31
Tagasi algusesse