X-GIS kasutajaliides

X-GIS on keskne kaardiserveri kasutajaliides, mille kaudu saab täna ligi suuremale osale riiklike registrite ruumiandmetest, võimaldades lihtsal moel erinevate ministeeriumite haldusala andmekogude ruumi- ja kaardistusandmeid koos kasutada. Maa-amet on pika ajalooga ja suure kasutajaskonnaga kaardiserveri tarkvara arendanud juba aastast 2000. 

Uus versioon põhineb uutel vabavaralistel komponentidel ja on kasutatav ka mobiiltelefonides ning tahvelarvutites. Kasutajal on võimalik kõiki  süsteemi tutvustatud kaardikihte omavahel kombineerida ja võrrelda. Kihte saab lisada ka välistest teenustest, neid ise otse kaardile joonistada ja jagada ning alla laadida. Kogu seda andmestikku ja võimalusi saab kasutada kõikjal, kus kasutaja viibib.

Kasutajaliides on mitmekeelne ja selle kaudu on Eesti ruumiandmed kättesaadavad ka Euroopa Liidu INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) direktiivi andmeteenuste vormis ruumiandmed kogu maailmale.

X-GIS 2 on osa Maa-ameti geoportaalist ja on neljas kaardiserveri kasutajaliidese põlvkond (eelmised versioonid 2001, 2008, 2016).

Tarkvara valmis struktuurfondide vahenditest, majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine" alt rahastatud projekti "Geoportaalide kaardiliideste konsolideerimine" raames. Arendajaks on AS Datel.

Uue versiooni arenduse lähteülesande koostamisse kaasati ka ruumiandmete- ja kaarditeenuste kasutajaid nii avalikust sektorist, ettevõtlusest kui kolmandas sektorist. Küsitlus sai üle 800 vastuse ja väljatoodud soovitud funktsionaalsusest viidi mitmed ettepanekud arenduse lähteülesandesse ning realiseeriti.

Registrite andmete avalikustamine - võimalused ja tingimused

X-GIS kaudu on tänaseks avalikustatud suur osa ruumiandmeid sisaldavate riiklike andmekogude andmetest. Ülevaade kättesaadavatest andmetest on leitav Maa-ameti geoportaali alamlehelt "Kaardirakendused".

Andmete avalikustamiseks sõlmitakse Maa-ameti ja registripidaja vahel "Andmete avalikustamise leping". Lepinguga lepitakse kokku rakenduste kaudu nähtavate ja avalikustatavate andmete koosseis, nende töötlemise ja kasutamise nõuded ja muud olulised tingimused. 

Andmete avalikustamise peamiseks eeltingimuseks on, et andmed on kättesaadavad masinloetaval kujul (kas GIS või CAD formaadis, Excel, TXT (koordinaatinfo või aadressidega) või teenusena (WMS, WFS)).

Täpsem info andmete avalikustamise osas: Sulev Õitspuu (tehnilised küsimused) ja Ene Jüriska (lepingulised küsimused).

Kaardikomponent kodulehele

X-GIS on võimalik kasutada ka veebilehele uputatud kaardiaknana. Seda on võimalik teha järjehoidja funktsionaalsust kasutades. Järjehoidja tuleb genereerida sisseloginud kasutajana. Täpsem juhend lisamisel.

Virtuaalkontor

Virtuaalkontori võimalustest on täpsemini kirjutatud Maa-ameti geoportaali lehel "Suunatud rakendused ja virtuaalkontorid".

Näited pöördumiste kohta

Näiteid, kuidas X-GIS avamiseks URL-i kasutada, on lehel "Pöördumised X-GIS 2 rakendusesse".

Maa-ameti ühtne kaardinägu

Maa-ameti kaardiserveri kasutajaliidese laiemaks eesmärgiks on, et kõik avaliku sektori poolt toodetavad ruumiandmed on kättesaadavad ühest kohast läbi ühtse kasutajaliidese- ning kogemuse, nn "Maa-ameti ühtne kaardinägu". 

Kaardiserveri disainikontseptsiooni dokument. (  3.7 MB, 8.02.2021 )

Kasutusnäited

Veebilahendusse integreeritud kaart
Maa-ameti geoportaal: https://geoportaal.maaamet.ee/
Eesti geoportaal: https://geoportaal.ee/est/INSPIRE/INSPIRE-kaardirakendus-p738.html
HITSA Haridusasutuste veebilehtede platvorm: https://kooliveeb.hitsa.ee/

Registri andmete avalikustamine
Ravimiameti Tegevuslubade register (Apteegid kaardil): http://rkav.sm.ee/rkav/faces/pages/kaart.jspx
RMK metsatööde kaart: https://rmk.ee/metsatoode-kaart

"Minu kihid" kasutamine
Kalevipoja kohapaikade kaart (Ajakihid MTÜ): https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/5p07H3pR
Nedsaja külaseltsi küla talude kaart: https://nedsaja.ee/talud/

Näide veebilehte integreeritud kaardist
Funktsionaalsus on peidetud, esile on tõestetud kolm omavalitsust

Maainfo kaardirakendus X-GIS

Juhendid

X-GIS 2 kasutusjuhend
X-GIS 2 arendusjuhend (v 1.30)
X-GIS 2 funktsionaalsuse koolitus

Ettekanded

Ettekanne X-GIS funktsionaalsusest Maa-ameti 2019 aastaseminaril "Avaandmed, avatud Maa-amet"

Ettekanne X-GIS 2 funktsionaalsusest (  4.8 MB, 17.03.2020 )

X-GIS 2 2022 uuendused (  3.3 MB, 24.08.2022 )

X-GIS 2024 aprilli uuendused (  17.6 MB, 9.04.2024 )

Kontakt

Tehnilised küsimused
Sulev Õitspuu

Lepingulised küsimused
Ene Jüriska


Viimati muudetud: 30.04.2024 10:53
Tagasi algusesse