Tarkvaralisad ArcGIS Pro-le

Tarkvara lisade (add-in) paigaldamine:

  • Topeltklõps .esriAddinX failil ning avanevas dialoogis valida Install Add-in, mis käivitab add-in-i paigladamise.
  • ArcGIS Pro-s viidata tarkvara lisade kaustale (kui see erineb vaikimisi kaustast ...ArcGISAddInsArcGISPro): Project -> Add-In Manager -> Options. Sellisel juhul laetakse kõik viidatud kaustas olevad add-in-id Pro-sse vaikimisi ja igaühe eraldi installeerimine ei ole vajalik.

Pärast paigaldamist on kõik Maa-ametis tehtud ArcGIS Pro lisamoodulid leitavad Maa-ameti vahekaardilt.

NB! Soovituslik on kindlasti paigaldada AadressOtsing, kui on plaanis mitu erinevat lisamoodulit kasutusele võtta, kuna vastasel juhul ei pruugi need ilmuda Maa-ameti vahekaardile.

Programmide paigaldamisega nõustub kasutaja MIT litsentsilepinguga (  1.1 KB, 23.05.2022 ), mis on avatud juurdepääsuga litsents.

  Kõik ArcGIS pro lisad on saadaval koodivaramus

Viimati muudetud: 25.04.2024 14:03
Tagasi algusesse