ETAK otsing

ETAK otsing on programm, mis ESRI ArcMap keskkonnas võimaldab otsida ETAK objekte. Otsingu toimumiseks peab olema kas loodud ühendus ETAK andmebaasiserveriga või siis kasutatama ETAK andmestruktuurile vastavat failipõhist geoandmebaasi (.gdb).

Programm töötab ArcMapi (versioon 10.x) lisana (Add-In) ja ei ole iseseisvalt käivitatav.

ETAK otsingu paigaldamiseks tuleb teha hiire vasaku nupuga topeltklõps failil ETAKOtsing.esriAddIn ning avanevas dialoogis valida Install Add-in. Kui tuleb teade paigaldamise õnnestumisest, siis võib avada ArcMapi ja lisada otsingunupp mõnele nupuribale. Selleks tuleb:

  1. Avada menüüst Customize avada dialoog Customize ning liikuda seal vahekaardile Commands.
  2. Nimistust (kategooria MAAAMET) lohistada ETAK otsingu nupp hiirega mõnele olemasolevale nupuribale (nupu asukoht ei oma tähtsust).
  3. Sulgeda dialoog Customize, sellega on paigaldus lõppenud.

Kasutamine

Programmi paigaldamisega nõustub kasutaja ETAK otsingu litsentsilepinguga

ETAK otsingu paigalduspakett ArcGIS 10.2/10.3/10.4 jaoks ( 55.9 KB, 13.05.2015 )


Viimati muudetud: 23.05.2022 14:25
Tagasi algusesse