In-ADS konteinerlahenduse paigaldusjuhis

Paigaldamine ja kasutamine

Eeldused

 • kubernetese klaster, nginx ingressiga(muud lahendused võivad toimida, kuid pole testitud)
 • helm tarkvara, soovitatavalt versioon v3.13.2 või uuem
 • ligipääs ja helm installiks vajalikud õigused

Installimine

Loo .custom-values.yaml vms meelepärase nimega fail, alljärgneva näite põhjal

ingresses:
 inadslite:
  hosts:
  - hostname: MINU.DOMEEN.EE
   paths:
   - path: /inaadress
    serviceName: inaadress-srv
    servicePort: inaadress-p
   - path: /inaadress/js
    serviceName: inaadress-ui-srv
    servicePort: inaadressui-p
   - path: /generaator
    serviceName: inaadress-web-srv
    servicePort: inaadressweb-p

kus asenda MINU.DOMEEN.EE kasutusele võetava reaalse domeeni nimega Seejärel installi tarkvara klastrisse käsuga

helm upgrade -i inadslite oci://inaadresslite.maaamet.ee/inaadresslite/helm-inadslite \
--create-namespace -n inadslite -f .custom-values.yaml

loomulikult võib helmi parameetreid vastavalt oma soovile ja vajadustele kohendada

Kasutamine

Veebilehitsejaga ligipääs on aadressilt https://MINU.DOMEEN.EE/generaator Gazeteer teenindab aadressil https://MINU.DOMEEN.EE/inaadress NB! Esimesed päringud on aeglased, palun kannatust

Seiskamine, kustutamine

helm uninstall inadslite

täielikuks puhastamiseks kasuta

kubectl delete namespaces inadslite

Tarkvara pakettide uuendamine

Hetkel toimub tarkvara uuendamine kubernetese tasemel redoploy käsuga, näiteks:

kubectl rollout restart deployment inadslite-inaadress-db

Helm template

Kasutusel on helm template nxs-universal-chart. Tänu universaalsusele on lahenduse haldajal selle abil võimalik paigaldada tarkvara olemasolevatesse klastritesse, arvesse võttes ja täites nõudeid mis konkreetses asutuses kehtivad. Labels, affinity rules jne


Viimati muudetud: 11.02.2024 22:21
Tagasi algusesse