Geokodeerimise teenus

Geokodeerimine võimaldab leida tekstilise aadressi järgi aadresspunkti(de) koordinaadid.

Geokodeerimist saab teha ühe aadressi kaupa (Ühe asukoha kodeerimine) või mitme aadressi kaupa (Masskodeerimine). Üksiku aadressi geokodeerimist on võimalik teostada ka JSON või XML teenusega. Selleks tuleb teha HTTPS-GET  päring, mille vastuseks kuvatakse kas XML või JSON vastus, vastavalt sellele, kuidas parameetris output see valik ette antud on: https://inaadress.maaamet.ee/geocoder-api/api/online?text=Õnne 1, Tartu&output=json 
Lisaks on pöördkodeerimise võimalus ehk leida asukoha koordinaatide järgi aadressid antud punktis etteantud raadiuses.

Infosüsteemide aadressisüsteemiga liidestamiseks tuleb kasutada ADS X-tee teenuseid.
Geokodeerija on töövahend, mille abil on võimalik aadressisüsteemiga liidestumise eelselt aadressid korrastada ja geokodeerida ning leida aadressisüsteemiga seosed.
Geokodeerija ei ole veel kaugeltki täiuslik ja selle arendamine käib jooksvalt.

Massgeokodeerimise teenuse sisendfailile esitatavad nõuded:

  • CSV või XLSX formaadis
  • Maksimaalne suurus 5 MB

CSV fail peab olema kodeeritud windows-1257 või siis UTF-8. UTF-8 fail võib olla nii BOM-ga kui ka ilma. Väljade eraldajaks reas on semikoolon - ";". Esimene rida on väljade pealkirjad. Teine ja järgnevad loetakse sisendandmeteks; võib sisaldada tühju ridu, mida ignoreeritakse.

XLSX/XLS faili esimese lehe esimene rida on väljade pealkirjad. Teine ja järgnevad loetakse sisendandmeteks.

Väljundformaadid:

  • CSV - eraldajatega tekstifail
  • XLSX - Microsoft Office Exceli töövihik (uuem formaat)
  • GEOJSON - ruumiandmeid sisaldav JSON vormingul põhinev fail, avatud standardvorming 
  • GEOPACKAGE - avatud standardvorming geoinfosüsteemide jaoks
  • KML - ruumiandmeid sisaldav fail geoinfosüsteemides kasutamiseks, kasutusel internetipõhistes kaardirakendustes, näiteks Google Earth
  • SHP - ruumiandmeid sisaldav fail geoinfosüsteemides kasutamiseks, sobilik ESRI süsteemidele

Juurdepääs teenusele

Abimaterjalid

Kontakt

Juhul kui teenuse kasutamine jääb ebaselgeks
inads.abi@maaamet.ee,
675 0894


Viimati muudetud: 26.04.2024 15:43
Tagasi algusesse