Aadressiandmete süsteemi X-tee teenused

ADS-i X-tee teenuste ülevaated on leitavad X-tee teenuste kataloogist. Aadressiandmete süsteemi X-tee teenusliides (70003098-ads) kirjeldab X-tee v6 teenuseid.

ADS-i teenused X-tee V6-s:

Igal teenuste tarbijal on võimalik saada teenuste WSDL-id oma turvaserverist pöördudes nii
(näide on Maa-ameti turvaserveri kohta):

http://TURVASERVER/wsdl?subsystemCode=ads&serviceCode=ADSaadrmuudatused&xRoadInstance=ee-test&memberClass=GOV&memberCode=70003098&version=v4

WSDL-id tuleb dünaamiliselt igas süsteemis küsida, võib olla erinevusi.

X-teega liitumine

ADS-i poolt pakutavate X-tee teenuste kasutamiseks tuleb juriidilisel isikul esmalt liituda X-teega. Kõik ADS-i päringuteenused on X-tee V6-s kõigile tarbijatele juba vaikimisi avatud, st teenuste avamist eraldi taotlema ei pea.

Suuremahulised väljavõtted

X-teelt saab ühele päringule kuni 100 päringuvastust. Suuremaid väljavõtteid on võimalik teha:

ADS-iga liidestumisest

ADS-i tehniline kirjeldusdokument

ADS spetsifikatsioon ( 1.5 MB, 18.11.2021 )

Kontakt

Keiti Pärn

ADS-i ja/või In-ADS-i meililistiga liitumine


Viimati muudetud: 08.02.2022 09:02
Tagasi algusesse