Geokodeerimise teenus

Geokodeerimine võimaldab leida tekstilise aadressi järgi aadresspunkti(de) koordinaadid.

Geokodeerimist saab teha ühe aadressi kaupa (valik: Ühe aadressi geokodeerimine) või mitme aadressi kaupa (valik: Massgeokodeerimine).

Infosüsteemide aadressisüsteemiga liidestamiseks tuleb kasutada ADS X-tee teenuseid.
Geokodeerija on töövahend, mille abil on võimalik aadressisüsteemiga liidestumise eelselt aadressid korrastada ja geokodeerida ning leida aadressisüsteemiga seosed.
Geokodeerija ei ole veel kaugeltki täiuslik ja selle arendamine käib jooksvalt.

Massgeokodeerimise teenuse sisendfailile esitatavad nõuded:

  • CSV, XLS või XLSX formaadis

CSV fail peab olema kodeeritud windows-1257 (kui puuduvad š-ž-Š-Ž, siis võimalikud ka muud variandid) või siis UTF-8. UTF-8 fail võib olla nii BOM-ga kui ka ilma. Väljade eraldajaks reas on semikoolon - ";". Esimene rida on väljade pealkirjad. Teine ja järgnevad loetakse sisendandmeteks; võib sisaldada tühju ridu, mida ignoreeritakse.

XLSX/XLS faili esimese lehe esimene rida on väljade pealkirjad. Teine ja järgnevad loetakse sisendandmeteks.

Väljundformaadid:

  • CSV - eraldajatega tekstifail
  • XLSX - Microsoft Office Exceli töövihik (uuem formaat)
  • KML - ruumiandmeid sisaldav fail geoinfosüsteemides kasutamiseks, kasutusel internetipõhistes kaardirakendustes, näiteks Google Earth
  • SHP - ruumiandmeid sisaldav fail geoinfosüsteemides kasutamiseks, sobilik ESRI süsteemidele
  • MIF - ruumiandmeid sisaldav fail geoinfosüsteemides kasutamiseks, sobilik MapInfo süsteemidele
  • TAB - ruumiandmeid sisaldav fail geoinfosüsteemides kasutamiseks, MapInfo TAB formaadis

Juurdepääs teenusele

Abimaterjalid

Geokodeerija kasutusjuhend ( 1.3 MB, 26.03.2021 )

Kontakt

Juhul kui teenuse kasutamine jääb ebaselgeks
inads.abi@maaamet.ee,
675 0894


Viimati muudetud: 06.10.2022 08:56
Tagasi algusesse